Factory Facilitator

Porjai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้ฟัง คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้อำนวยฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกคำกล่าวของนายแพทย์ประเวศ วะสี  จากหนังสือ หมอชาวบ้าน ถึงความหมายของคำว่า "Facilitator หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งหมายถึง คนกลางที่ช่วยจัดและดำเนินงานการพบปะ  ประชุมอบรมให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ  มีอิสระทางความคิด และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือที่จริงใจจริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรม ที่ทำให้การคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ" หลายๆ องค์กรมีบุคลากรที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่โดยตรงเพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์กร โดยอาจเรียกกันในชื่อที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกันคือการพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรม สำหรับประเทศไทยนั้น ถือว่ายังตามหลังประเทศอื่นๆ อยู่อีกมาก และยังมีโอกาสที่จะโดนแซงหน้าด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดความอยากเป็น Factory Facilitator ขึ้นมา เพื่อเป็นคนกลางให้แก่คนโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น ได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ เป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อนร่วมวงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PorJaiความเห็น (0)