ฉุกเฉิน

 วันอาทิต์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางออกจากเมืองท่า Victoria ราวบ่ายห้าโมงครึ่ง เมื่อเรือออกท่าทางจะไปได้ด้วยดี เพราะเราคาดว่าจะมาถึงท่านเรือ Seattle ประมาณ สองทุ่ม และจะไปทานอาหารเย็นร่วมกัน และเดินทางไปสนามบิน ขณะที่เดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมง ครึ่งทาง มีเสียงประกาศออกมาจากกับตัน

 "มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่านใดเป็นแพทย์ หรือ พยาบาล ขอเชิญด่วนที่ชั้น ๑( เรือมีที่นั่งสองชั้นครับ)"

 ในที่นั้นมีอาจารย์แพทย์ สามท่าน คือ รศ.นพ.สมภพ พระธานี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านเป็นหมอผ่าตัดหัวใจ  รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักนวตกรรม ท่านเป็นหมอกระดูก JJ หมอรังสี มีพยาบาลหนึ่งท่าน คือ รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 พวกเรา ลองคาดการณ์ครับ

 "เมื่อมีประกาศ ฉุกเฉิน ต้องการ แพทย์ หรือ พยาบาล ในเรือโดยสารข้ามประเทศ ซึ่งห่างจากท่า Seattle ที่ถึงอีก ๑ ชั่วโมง หมอไทย พยาบาลไทย จะทำอย่างไรครับ"

JJ