วีดิทัศน์

การตัดต่อ

วีดิทัศน์เป็นสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สำคัญไม่น้อยกว่าสื่ออื่นๆ เพราะสามารถแสดงได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้พร้อมกัน สามารถที่จะใช้ในการสอนกลุ่มใหญ่ บันทึกกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้บันทึกการเรียนการสอนเพื่อทบทวนความรู้ซ้ำๆได้โปรแกรม Windows Movie Maker เป็นโปรแกรมใช้ตัดต่อภาพและเสียง สามารถนำเนื้อหาที่ได้จากกล้องวีดิทัศน์ หรือกล้องดิจิตอล มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปใช้งานต่างๆได้ เช่น ส่งวีดิทัศน์สั้นๆ ไปให้เพื่อนๆทางอีเมล์
นำไปไว้บนเว็บ และบันทึกเป็น VCD เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำภาพนิ่งมาเรียงติดต่อกัน แล้วบันทึกเสียงแทรกลงไปเพื่อประกอบคำบรรยายก็ได้ และสามารถชมภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นผ่าน Windows Media Player ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อความเห็น (1)

มาเยี่ยมครับ