เกม 24 ที่สร้างด้วย โปรแกรม GSP มาให้ทดลองฝึกเล่น คลิกที่นี่