....ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันดีกว่า

...ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร ...

มาดูความหมายของข้อมูลกันก่อนดีกว่า ???

         ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

คุณสมบัติของข้อมูล

 1.    ความถูกต้อง โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการ ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องแม่นยำ                                                                   

 2.    ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  การได้มาซึ่งข้อมูลต้องให้ทันความ  ต้องการของ ผู้ใช้

 3.    ความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการเก็บรวบ   รวมข้อมูลและวิธีการ ต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม

ความชัดเจนและกระทัดรัด    

           ต้องมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กระทัดรัด  ใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูลความสอดคล้อง  ต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูแลสภาพการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

มาดูความหมายของคำว่าสารสนเทศกันดีกว่า ???

              สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ในส่วนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน


     

  2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป


    เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย
    -ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System)                                       -ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)            -ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)                               -ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)          -ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)                                              

มาดูข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศกันดีกว่า             

           จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้อมูลคือการนำเอาข้อมูลดิบๆ ยังไม่มีการประมวลผล หรือมีการจัดเรียบเรียง  ไม่เหมือนกันสารสนเทศซึ่งมีการนำเอาข้อมูลที่ได้มา จัดเรียง เรียบเรียง และมีวิธีการนำสนอที่เข้าใจง่าย และสะดวก 

อ้างอิง

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วณิชชาความเห็น (18)

นิกกะ
IP: xxx.129.15.106
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน้อยจังเลยอ่ะ -*-

นิละนาม
IP: xxx.143.156.98
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงคร้าฟฟฟฟฟฟฟ

แวมไพร์
IP: xxx.175.76.116
เขียนเมื่อ 

ดีมากแต่ไม่มีข้อมูลที่จะหามาเรียน

โนเนม
IP: xxx.172.165.141
เขียนเมื่อ 

ถึงจาน้อย แต่ก็ชอบนะ ขอบคุณค่ะ

ต้องการมากกก กำลังทำการบ้านอยู่อ่ะค่ะ

^_+;

กหอกหอกอ
IP: xxx.143.149.84
เขียนเมื่อ 

กดกหดหกดำดเพดเพดเดเดเดไดไดไดได

พอลล่า
IP: xxx.172.208.241
เขียนเมื่อ 

รัก

แบงค์
IP: xxx.172.116.135
เขียนเมื่อ 

ก้อเป็นข้อมูลที่ดีมากครับ ถึงจะมีข้อมูลน้อยไปบ้างแต่ก้อมีเนื้อหาที่ผมอยากได้พอดีเลยครับ ขอบคุณมากนะ ครับที่ช่วยหาแหล่งอ้างอิงให้นะครับ ขอบคุณครับ

เด็กน้อย
IP: xxx.142.129.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้า

IP: xxx.172.254.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลนี้

...
IP: xxx.157.148.9
เขียนเมื่อ 

อะไรจะดีขนะนี้

ศุภมิตร ทวีกูล
IP: xxx.114.120.171
เขียนเมื่อ 

ขอบคุน..........ที่ไห้ข้อมลดีๆ

ฟ้า
IP: xxx.146.37.37
เขียนเมื่อ 

lkilogmL

จันทราขัยชัน
IP: xxx.173.16.176
เขียนเมื่อ 

เดกพเดก้ะเด

พรนรก
IP: xxx.173.16.176
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะหนูรักคนที่คิดค้นเทคโนโลยี

จันทราขัยชันคือจอย
IP: xxx.173.16.176
เขียนเมื่อ 

เด่ด

กาย
IP: xxx.77.167.37
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน้อยเหลือเกิน

สรูย
IP: xxx.164.189.21
เขียนเมื่อ 

มีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับควรจะหาข้อมูลให้มากกว่านี้

ขวัญฤดี ธรรมมา
IP: xxx.53.108.0
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีมากค่ะ