ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

มารู้จักความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศกันเถอะ???

ข้อมูล (Data)

ข้อมูล ก็คือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้เก็บรวบรวมมา ไม่ว่าจะได้มาจากการอ่าน การฟัง หรือจากที่อื่นก็ตาม ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ภาพ เสียง สัญลักษณ์ เป็นต้น เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ   

สารสนเทศ (Information)

สารสนเทศ คือ การรวบรวมข้อมูลดิบจากที่ต่างๆมาผ่านกระบวนการเรียบเรียงลำดับ การสรุปผล เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม กล่าวง่ายๆ สารสนเทศ ก็คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้วและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สารสนเทศอาจเป็นกราฟ ตัวเลข ข้อมูล ตัวหนังสือ ก็ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น

ดังนั้นข้อมูลจึงต่างจากสารสนเทศตรงที่ ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลต่างๆส่วนสารสนเทศนั้น ก็คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

อ้างอิง : http://www.geocities.com/metar_ngamwilai/untitled7.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรียภัสร์ความเห็น (0)