เนื่องจากทางทีมงานวารสารศูนย์บริการวิชาการ ได้มีนโยบายการนำเสนอบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาบทความใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร อ่านที่นี่ รวมทั้งการเพิ่ม e-mail ของผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เขียนบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น Template

ท่านผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่.....

กองบรรณาธิการ วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อาคารศูนย์วิชาการ  ชั้น 5  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

นางสาวสิรินธร วงษ์ชาลี

โทรศัพท์ 0-4334-8983 ต่อ 103

E-mail: [email protected]

งาม