Contact

ปรับปรุงแนวทางการเขียนบทความ

  เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  

เนื่องจากทางทีมงานวารสารศูนย์บริการวิชาการ ได้มีนโยบายการนำเสนอบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาบทความใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร อ่านที่นี่ รวมทั้งการเพิ่ม e-mail ของผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เขียนบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น Template

ท่านผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่.....

กองบรรณาธิการ วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อาคารศูนย์วิชาการ  ชั้น 5  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

นางสาวสิรินธร วงษ์ชาลี

โทรศัพท์ 0-4334-8983 ต่อ 103

E-mail: sirinthorn_w@hotmail.com

งาม

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 30305, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

JJ
IP: xxx.91.152.58
Written At 

วารสารปรับ เพื่อให้สอดคล้อง กับ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย

 "รวบรวมประสบการณ์ จริง ตรง ของพวกเรา นักปฏิบัติ ทุกสาย ทุกสาขาวิชาชีพครับ"

 เมื่อวานนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับ จาก Seattle ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลากร รศ.รังสรรค์ และ ท่านบรรณาธิการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รศ.ดร.ธีระ ก็ถกกันครับ และ เห็นด้วย กับการที่จะเป็น

 "เวที ลปรร ประสบการณ์ ของ ฅนทำงาน ครับ"

งาม
IP: xxx.12.97.120
Written At 
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ JJ ที่ยังให้ความสนใจและติดตามงานวารสารศูนย์บริการวิชาการมาโดยตลอด เห็นด้วยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ และจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อนำผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ไปสู่ชุมชนต่อไปค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสในการทำงานวารสาร เพราะอย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ