แนะนำ เว็บไซต์ / บล็อก ด้านการจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพ

ของ WHO SEARO

เข้าไปดูได้ที่นี่ http://community.searo.who.int/research/    และติดต่อเป็นสมาชิกได้ด้วย

วิจารณ์ พานิช

๒๓ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)