การทำงานคุณภาพด้วย KM

เกษ_NEURO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำ KM ทำให้ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมมากขึ้น

ในการดูแลผู้ป่วยประจำวัน การมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้รับริการมีความสำคัญ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทได้นำวิธีการค้นหาความเสี่ยงขณะที่ผู้ป่วยยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและปรับปรุงแก้ไขได้ทันที โดยนำแนวคิด C3THER ลงสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการจัดทำการ์ด C3THER มาใช้เป็นแนวทางในการ Preconference  ทุกวัน เพื่อให้สามารถค้นหาปัญหาและวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม จัดให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพทุกวันจันทร์ซึ่งได้มีการปฏิบัติอย่างสมำเสมอและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 ร่วมกับการทำ Discharge Planning อย่างเป็นระบบไปจนถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานโดยการประสานกับเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยการทำ KM  ทำให้ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย neuroความเห็น (1)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
เคยถามพี่จุดเรื่อง  C3THER ไปทีหนึ่งแล้ว น่าสนใจมากค่ะ คุณเกษิณีน่าจะเอามาเขียนเป็นบันทึกอันต่อไปให้พวกเราที่ไม่ใช่พยาบาล ได้เรียนรู้เข้าใจ เผื่อจะได้ลปรร.กันน่ะค่ะ