ระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคม 2549 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดอบรม เขาค่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 2-3   การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2 ดำเนินการโดยศูนย์ ERIC เขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2