ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง คือวัน F2F ของสมาชิกคนเขียน blog ของชาวมมส. ซึ่งตามที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า จากคุณวิชิต "จิบกาแฟคนเขียนBlog MSU-KM" ซึ่งต่อไปนี้จะขอตั้งชื่อเพิ่มเติมเสียใหม่ ว่า "วันจิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM ครั้งที่ 1" เพราะคิดว่าคงจะต้องมีครั้งที่ 2,3,....และต่อๆไปอย่างแน่นอน ในวงกาแฟในวันนี้ได้มีข้อสรุป 3-4 ประเด็นที่อยากจะนำเสนอ เผื่อสมาชิกท่านอื่นๆที่ติดธุระไม่สามารถมาร่วม"จิบ" ในครั้งนี้ได้อ่าน โดยขอสรุปอยู่ในรูปการทำ AAR นะค่ะ

 • สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้
  • ได้พบสมาชิกคนเขียน Blog MSU ทุกท่าน
  • ได้ลปรร.ประสบการณ์ -ความรู้ในเรื่องKM และการเขียนblog
  • ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ"จิบกาแฟคนเขียนBlog" ในครั้งนี้
  • ได้ทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมของชุมชน
  • ได้ทราบกำหนดการประชุมในครั้งต่อไป
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้
  • สมาชิกชาว bloger msu ทุกท่านต่างก็นำขนมมาร่วมทานกับกาแฟคนละอย่างสองอย่าง ซึ่งกลายเป็นว่าขนมมีมากกว่าสมาชิกที่เข้าร่วม :)
  • มีสมาชิกน้องใหม่ 2 ท่านที่พึ่งจะสมัครเข้าชุมชนเริ่มเขียนblog แต่มีความตั้งใจเต็มที่ คือ คุณ BNNและคุณลิเวอร์พูล
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้
  • โดยส่วนใหญ่ได้ตามความคาดหวัง ยกเว้น
  • ยังไม่ได้พบตัวจริง(เป็นๆ)ของคุณบอน และอีกหลายๆท่านที่ติดงานไม่สามารถมาได้  
  • ยังไม่มีการนัดเจอกันครั้งต่อไป  แต่ได้นัดแนะกันว่า ให้ติดตามต่อไปใน Blog
 • สิ่งที่จะกลับไปทำ
  • กลับมาเขียน AAR ต่อที่บ้าน
  • จะกระตุ้นสมาชิกที่อยู่ในชุมชน ตรวจสอบภายใน มมส. ให้มีการเขียน blog กันมากขึ้น โดยอาจจะมีการเจอกันแบบ F2F กันอีกครั้ง