วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 3. วิธีทำให้ไม่เพิ่มงาน

• KM ที่ผิด คือ KM ที่ทำแล้วเพิ่มงาน    พนักงานรู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น
• KM ที่ผิด คือ KM ที่ผู้ทำรู้สึกว่าตนกำลังทำผลงานให้นาย หรือให้หน่วย KM
• KM ที่ถูก คือ KM ที่ทำแล้ว “งานได้ผล คนเป็นสุข” และได้ผลงานเพิ่มขึ้น   เกิดมิตรภาพในที่ทำงานเพิ่มขึ้น
• วิธีการคือให้เริ่มจากการเสาะหาผลงานดีๆ เชิงสร้างสรรค์ ของคนเล็กคนน้อย (เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ)  ที่จะช่วยกันต่อยอดไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร   หามาให้ได้จำนวนมากโดยมีความเชื่อว่า “ทุกคนมีสิ่งดีๆ” แต่ที่เราเลือกมาเป็นการทำดี ผลงานดี ที่จะขับดันไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
• นำมาจัดเวที ลปรร. ชื่นชม และต่อยอด โดยเอาไปปรับใช้ในงานของตน    เมื่อได้ผลดีก็นำกลับมาเล่าใหม่    จะเกิดการยกระดับความรู้ (ผ่านการปฏิบัติ)
• ต้องมีวิทยากร ทำหน้าที่ “คุณอำนวย”  “คุณลิขิต”  และ “คุณ” อย่างอื่น   องค์กร / หน่วยงาน จึงต้องฝึก “คุณอำนวย”   และสร้างทักษะในการเปิดพื้นที่ ลปรร. 
• กิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่ “งานได้ผล คนเป็นสุข”  ไม่เพิ่มงาน    และกิจกรรม KM ก็แนบแน่นอยู่กับงาน

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1     วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

คุณหน่อย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การเป็นคุณอำนวยที่เก่งๆ จะต้องเริ่มอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ อยากได้คำแนะนำค่ะ

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อ่านได้ที่นี่ครับ http://gotoknow.org/thaikm/blogkeyword/71 

วิจารณ์ พานิช

นวลอนงค์
IP: xxx.113.37.10
เขียนเมื่อ 

เราจะนำการจัดการความรู้ สมรรถนะ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างไรค่ะ  แล้วระดับความรู้ทั้ง 4 ระดับ เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร ควรมีการประเมินผลหรือไม่