การจัดการรู้ของ ม.ราชภัฏ รุ่นที่ 10 ประกอบด้วย..........