การ์ตูนสามัคคี

Kukiat KM
การ์ตูนสื่อสารความสามัคคี

        

        ปัจจุบันเราพูดถึงความสามัคคีกันมาก โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันที่ดูเหมือนเเนวความคิดของสมาชิกในสังคมจะไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การรณรงค์ให้เกิดความรัก สามัคคีของคนในชาติจึงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเด็กๆในวัยเรียน การสร้างสื่อเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการโน้มนาวใจจึงถูกกำหนดด้วยสื่อที่ใกล้ตัวเด็กๆ คือ การ์ตูน การ์ตูนชุดนี้มีอยู่หลายประเด็น ทั้งความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และอีกหลายๆเรื่อง งานชุดนี้ ผมเป็นผู้วาดต้นฉบับให้หน่วยงานรัฐนำไปพิมพ์เพื่อเผยเเพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญ เเละนำสู่การปฎิบัตินานมาเเล้วครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การ์ตูน KM

คำสำคัญ (Tags)#การ์ตูน

หมายเลขบันทึก: 303059, เขียน: 04 Oct 2009 @ 02:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

เขียนเมื่อ 

                             บทความเรื่อง “ความสามัคคี”

ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความพร้อมเพียงกันให้สำเร็จสมประสงค์ การรวมกำลังกับคนอื่น จะเพิ่มขีดความสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จ การรวมกำลังอาจจะเป็น กำลังกาย กำลังความคิดเห็น กำลังความรู้ สุดแต่ผูใดจะมีกำลังอย่างใด แล้วใช้กำลังความสามารถที่มีอยู่ด้วยความพร้อมเพียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยไม่มีการวิวาทบาดหมางกัน

ความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การทำหน้าที่ ใครมีหน้าที่อย่างใดก็ทำหน้าที่อย่างนั้น ไม่สับสน เกี่ยงงานรักษาหน้าที่ของตนให้ดำเนินไปด้วยดี ประเทศชาติที่มีคนพร้อมเพรียงอย่างนี้ ย่อมนำไปสู่ความเจริญมั่นคง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุขความเจริญ และเป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไปด้วย

ความพร้อมเพรียงกันจำแนกเป็น 2 อย่าง คือ

1. การพร้อมเพรียงกันทางกาย ได้แก่ การช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการงาน ของหมู่คณะให้สำเร็จลุล่วงไม่รังเกียจเกี่ยงงอน แก่งแย่งชิงดีกัน หรือแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า

2. การพร้อมเพรียงกันทางใจ ได้แก่ มีใจรักใครหวัดดีต่อกัน ไม่บาดหมาง เกลียดชัง มีความคิดเห็นกลมเกลียว ช่วยกันคิดอ่านการงานของหมู่คณะด้วยใจซื่ตรง และหวังประโยชน์ส่วนรวม เป็นใหญ่ ไม่ทำความคิดเห็นแตกต่าง แก่งแย่งกันหรือคิดชิงดีกันด้วยอำนาจ ถือทิฎฐิมานะ

ความสามัคคี เป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ถ้าชาติใดมีความสามัคคีพร้อมเพียงกัน ชาตินั้นก็มีพลังต่อสู้เข้มแข็ง หากมีชาติอื่นมารุกรานก็สามารถรวมกำลังต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ได้

การแตกความสามัคคีจะเป็นผลร้าย นำความหายนะมาสู่หมู่คณะ ตลอดถึงประเทศชาติ ความสามัคคีของชาติคือ บุคคลในชาติต่างทำหน้าที่ของตนเอง ถ้าต่างไม่ทำหน้าที่หรือเกี่ยงงอนกัน พนักงานต่าง ๆ ทำงานล่าช้าผลัดวันประกันพรุ่ง หรือใช้อำนาจข่มขู่ราษฎร คนก็เบื่อหน่ายชิงชัง ประชาชนไม่ยอมเสียภาษีเท่าที่ควร ก็จะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้เต็มที่ ชาวไร่ชาวนาไม่ทำหน้าที่ให้ได้ผลผลิตเต็มที่ก็ย่อมทำให้เกิดการขาดแคลนและทำให้ราคาสินค้าต่าง ๆ พลอยสูงขึ้น ตำรวจไม่ทำหน้าที่ โจรผู้ร้ายชุกชุม ทหารไม่ทำหน้าที่ฝึกหัดอบรมเตรียมความพร้อมไว้ป้องกันประเทศชาติ คือต่างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ประเทศชาติก็จะถึงความพินาศล่มจม ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกความสามัคคีทั้งสิ้น

เหตุที่ทำให้ความสามัคคีแตกร้าว มักเป็นด้วยบุคคลคิดถึงประโยชน์ของตนยิ่งกว่าประโยชน์ของหมู่คณะ 

หลักการปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ จะต้องปลูกความรักใคร่นับถือกันให้มีขึ้น ได้แก่

1. ต้องฝึกตนเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม และมีเมตตากรุณา

2. ประพฤติอยู่ในธรรม อันเป็นความหนักแน่น มั่นคง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อกัน รู้จักยับยั้งข่มใจ อดทนต่อความยากลำบาก และรู้จักเสียสละ

3. ละเว้นอัธยาศัยที่จะก่อความไม่พอใจแก่ผู้อื่น เช่น ดุดื้อถือดี อาฆาต พยาบาท เป็นต้น

4. ประพฤติสิ่งที่จะปลูกความสามัคคีให้เกิดขึ้นเช่นกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ถ้อยคำไพเราะ ประพฤติแต่สิ่งอันเกิดประโยชน์แก่กันวางตนเสมอต้นเสมอปลาย

5. แต่ละคนพยายามปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรแก่ความรักใคร่ นับถือ โดยตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความซื่อสัตย์

***********************

ที่มา : กองทัพภาคที่ 2 

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เขียนเมื่อ 

เพื่อนน้องอ้อยเล็ก เก่ง วาดการ์ตูนมีชีวิต ชีวาดีแท้

แต่ทั้งการ์ตูน ทั้งภาพยนตร์

ยังไม่ซาบซึ้งถึงใจกันเล้ย!

 

เขียนเมื่อ 
  • มาทักทายนะคะ คำว่า สามัคคี เป็นบวก  แต่มีคนนำไปใช้ในทางลบเช่น.....นอนสามัคคี อิอิ
  • การ์ตูนสามัคคี  ดีจัง ดูภาพแล้ว น่ารัก อยากสามัคคี
  • แหม แต่ที่ทำทำ แบบร้องเพลงสามัคคี นี่ไม่รู้จะมีสามัคคีสำเร็จ...สักกี่เปอร์เซนต์
  • แต่ ก็ยังดีกว่า สามัคคีอยู่เฉยๆๆเนอะเนอะ
  • เยี่ยม ฝีมือเยี่ยม  ขอชื่นชม
  • คิดถึงอาจารย์ศักดา..จังเลย

สวัสดีค่ะ อาจรย์

มาแอบดูการ์ตูนน่ารักของอาจารย์แล้วนะคะ

เก่งจังเลยคะ

สอนพอลล่าให้เก่งบ้าง ก็จะเยี่ยม เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาเป็นกำลังให้ค่ะ...

"การสร้างสื่อเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการโน้มนาวใจจึงถูกกำหนดด้วยสื่อที่ใกล้ตัวเด็กๆ คือ การ์ตูน" สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะ...การ์ตูนเข้าใจง่ายเพราะเห็นภาพสะท้อน ที่สำคัญเด็ก ๆ ทุกคนชื่นชอบการ์ตูน...ผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะ...แฮๆๆๆ มาอ่านบันทึก อ.กู้เกียรติ คุ้มค่ะ เพราะได้อ่านบทความ...จากกองทัพเรือด้วย...อิๆๆๆ สามัคคีกันไว้ ชาติไทยรุ่งเรืองค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคูณเเฟนๆการ์ตูนนะครับ ยังมีอีกเยอะครับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้นะครับ

PPPPP โอ..อบอุ่นมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเพื่อนอ้อยคนเดิม....ที่มีข้อมูลดีๆมาเติมเต็ม..วันหลังเราสองคนสร้างบอล์กร่วมกันดีกว่านะ

เขียนเมื่อ 

ความสามัคคี เราสอนเด็กกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน..จนเด็กๆท่องได้ เเต่ผู้ใหญ่เสียเองที่เป็นคนกระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ INPUT ไปให้เด็ก...

เขียนเมื่อ 

ความสามัคคี เราสอนเด็กกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน..จนเด็กๆท่องได้ เเต่ผู้ใหญ่เสียเองที่เป็นคนกระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ INPUT ไปให้เด็ก...

เขียนเมื่อ 

ไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากนะคะ..

พี่สุนึกออกแล้ว พี่สุเห็นการ์ตูน แล้วดาราการ์ตูนก็เป็นหุ่นแบบนี้แหละ มาจากฝีมือคุณกู้เกียรตินี่เอง ระดับชาติ ระดับรัฐบาลได้เฉียดฝีมือคุณกู้เกียรติไปนำเสนอเป็นภาพออกไปสู่ชุมชนในบางภาพ มาจากคุณนี่เอง

สมัคคีคือพลัง ไม่ใช่พัง นะคะ

เขียนเมื่อ 

ครอบคุณครับคุณสุ...ผมอุตสาห์ปลอมตัวเสียตั้งนาน ย้งจับได้อีกแนะ

เขียนเมื่อ 

งานการ์ตูนสังคมไทยควรเปิดรับมากขึ้น

โดยเฉพาะทัศนคติที่มองการ์ตูนเป็นสื่อไร้สาระ..

เขียนเมื่อ 

 

กระบี่พร้อมจัดร้องเพลงชาติไทย (กระบี่ได้รับเกียรติก่อนเพราะอยู่ในหมวด..ก.ไก่ไงค่ะท่านอาจารย์)

  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552 17:01

 

กระบี่พร้อมจัดงานไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งหวังสร้างความประทับใจทั่วประเทศ

 

วันนี้(20กันยายน) นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจัดกิจกรรมโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นจังหวัดแรกในวันนี้ (20 ก.ย.) เวลา 18.00น. ซึ่งมีการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โดยทางจังหวัดกระบี่พร้อมที่จะทำการจัดตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม ให้เกิดความประทับใจแก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ จังหวัดกำหนดสถานที่การจัดงานบริเวณลานพระอาทิตย์ สำนักงานอบจ.กระบี่ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ความกว้างของลามพระอาทิตย์ที่สามารถบรรจุคนหมื่นห้าพันคน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อว่า ได้ให้สำนักงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้ อบจ.กระบี่รับผิดชอบในเรื่องของสถานที่ นอกจากนั้นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ทุกแห่งของจังหวัดกระบี่ พร้อมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการจัดงานดังกล่าว พร้อมทั้งดึงพลังมวลชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่พร้อมแล้วที่จะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยในการร้องเพลงชาติร่วมกัน เพื่อแสดงพลังความรักชาติรักแผ่นดิน จำนวน 15,000 คน.** ส่วนในกทม จะร้องกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ของเป็นส่วนเล็กๆที่จะทำให้ประเทศสงบ **ข้อมูลจากhttp://www.posttoday.com

 

โดย ยากูซ่า_alone

 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ้อยเล็กอย่าลืมหลักกิโลเมตรที่ 79 ล่ะ

เขียนเมื่อ 

หลักกิโลเมตรที่ 74 ครับขอโทษด้วย...

เขียนเมื่อ 

มาชมการ์ตูนน่ารักๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

  • สวัสดีครับ อาจารย์กู้เกียรติ ผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับ
  • การสอนเด็กนักเรียนของครูในปัจจุบัน ใช้สื่อการเรียนการสอนทุก ๆ อย่างก็จริง แต่ว่า สื่อที่เป็นการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนครูทำน้อยหรือน้อยมากครับ
  • ก็ด้วยเหตุที่ครูไม่มีความสามารถในเรื่องนี้เท่าใดนัก
  • ขึ้นชื่อว่าเด็กกับการ์ตูนยังไงก็ชอบ แต่ว่าสื่อประเภทนี้ถึงสถานศึกษาน้อยและน้อยมากเลยครับ ทางผู้มีอำนาจอาจไม่เห็นความสำคัญหรือให้ความสำคัญน้อย

 

เขียนเมื่อ 

มาดูการ์ตูนแสดงอารมณ์บ้างนะคะ

ฮาๆ ขำขันตอนเช้าๆ สบายๆในวันหยุดค่ะ

เขียนเมื่อ 

 เยี่ยมยอดมากค่ะ (อิอิ ยืมของคุณครูจิ๋วมาใช้หน่อยนะคะ)

พี่ไก่ พช.
IP: xxx.24.109.69
เขียนเมื่อ 

นี่อาจารย์กู้เกียรติ พี่อยากของานน้องไปลงหนังสือคิดเงินเปล่า.....ที่จังหวัดจะทำสื่อสำหรับผู้นำชุมชนเรื่องสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณมนัสนันท์คุ้นเคยครับ....(การ์ตูน)สามัคคีเหอะ สบายใจนะนะ

เขียนเมื่อ 

จ๊ะเอ๋ พี่ไก่นะเองผมจำได้ครับ...พี่ใช้ได้เลยครับ วันหลังผมจะส่งบิลไปตามเก็บครับ.....

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ประมวลคำ๔๔ ในพระบรมราโชวาท ความสามัคคี สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่า ความสามัคคีในคณะไม่ดี แต่ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกัน แต่ว่าไป ก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ในสถาบันก็เป็นความผิด ถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดี เพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติ ……… (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๓ เมษายน ๒๕๐๓) สามัคคีกัน ปรองดองกัน นี่ความหมายของความสามัคคี ใครๆ ก็บอกว่า ให้สามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติ แต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้ เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็น โดยอ้างความสุขส่วนตัว คนอื่นก็ต้องประท้วง เราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่า มีความสามัคคีปรองดองกัน (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) ความสามัคคี ๔๕ ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่า ตามที่ได้กล่าวเมื่อตะกี้ว่า แต่ละคนจะตั้ง อยู่ในความสามัคคี ช่วยร่วมแรงกัน เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่ออะไร ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อชาติบ้านเมือง เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ –ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้าง- ว่าตั้งใจที่จะเข้าหากัน ร่วมแรงกันปฏิบัติงาน เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙) คำว่า “สามัคคี” นี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคน ทำความดีเว้นจากความไม่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคล อย่างนี้ถ้าชาติสามัคคี ชาติก็ไม่แตกสลาย คุมไว้ติด คำว่าคุมนี้ อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเพราะเหมือนควบคุม เหมือนคุมขัง แต่คุมหมายความว่าอยู่ติด อยู่เป็นชาติได้ (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑) อีกอย่างหนึ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ ก็ได้พูดแล้ว ท่านก็คงได้ฟังแล้ว ได้พูดเมื่อวานนี้เองในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ตอนแรกได้พูดว่า คนไทยเรา ที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ก็โดยอาศัย การที่ “รู้จักความสามัคคีและรู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่ง ประมวลคำ๔๖ ในพระบรมราโชวาท เสริมกัน” ความจริงเขียนไว้ว่า “รู้รักความสามัคคี” ....... การที่จะ รู้จักสามัคคี ก็ลำบากมาก เพราะคนมากๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้ แต่รู้รักสามัคคี ควรจะใช้ได้เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตน เป็นคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี รู้ ก็คือ ทราบ ทราบความหมายของสามัคคี รัก คือ นิยม นิยม ความสามัคคี เพราะเหตุใดคนไทยจึง รู้รักสามัคคี ก็เพราะคนไทย นี่ฉลาด ไม่ใช่ไม่ฉลาด คนไทยนี่ฉลาดรู้ว่า ถ้าหากเมืองไทยไม่ใช้ ความสามัคคี ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้ พอที่จะใช้ได้ ก็คงจะไม่ได้ทำอะไร หมายความว่า ทำมาหากิน ก็ไม่ได้ทำมาหากิน เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีความสงบ จะต้อง รู้รักสามัคคี หมายความว่า รู้จักการอะลุ่มอล่วยกัน แม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่ คือหมายความว่า ไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะต้องใช้ เพราะว่าถ้า ไม่ใช้ ก็ไม่มีอะไรใช้ อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราว คุณภาพ อาจไม่ค่อยดีนัก ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้ ..... ตอนนี้ ถ้าราษฎร รู้รักสามัคคี เขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามีรายได้ เขาก็จะยินดี เสียภาษี เพื่อช่วยราชการให้สามารถทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้าราษฎร รู้รักสามัคคี และรู้ว่า การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า เพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้น เป็นกำไรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ ...... การปฏิบัติโดยวิธีการที่อาจไม่ถูกหลักวิชานัก แต่ประกอบด้วยความเมตตาด้วยความสามัคคี ความสามัคคี ๔๗ คือ รู้รักสามัคคี นี้เอง ก็คงจะทำให้อยู่กันได้ต่อไป ....... ความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้ว และก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอ ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป สิ่งที่สำคัญ ก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้ แต่พูดผิดพลาดไป วันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาว แก้คำเดียว แก้คำว่า จัก เป็น รัก หรือ รัก เป็น จัก ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้ พูดผิดยอมรับ เขียนไว้อย่างดีว่า “คนไทย รู้รักความสามัคคี” ไพล่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคี ซึ่งก็ไม่ผิดนัก แต่รู้รักความ สามัคคี นั้นซึ้งกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้ง และรู้รักความสามัคคี (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔) ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้ง คือ ต้องสามัคคีกัน ต้องไม่ปัดขากันมากเกินไป แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า จะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ทำงานตามหน้าที่ เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี้เป็นหลักที่สำคัญ ต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียร (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐) ประมวลคำ๔๘ ในพระบรมราโชวาท ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตร่วมมือ สนับสนุนข้าพเจ้า ในภาระทั้งปวงด้วยดีตลอดมา ในรอบปีที่ผ่านไป มีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา ที่สำคัญควรแก่การชื่นชม เป็นพิเศษ ก็คือการที่นักกีฬาของเรา ได้เหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตกถึงปลายปี ก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจ คือเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ภาคใต้ เป็นผลให้ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนต้องสูญเสียไปมิใช่น้อย แต่ภัยพิบัติครั้งนี้ ก็ทำให้ได้เห็นน้ำใจ และความสามัคคีของคนไทย อย่างเด่นชัดอีกครั้งหนึ่ง เราต่างพร้อมใจ และเต็มใจช่วยเหลือกันและกันทันที โดยเต็มกำลังและเสียสละ ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงความสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ที่ยังมีบริบูรณ์ อยู่ในจิตใจของคนไทย ทำให้มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าประเทศของเรา จะประสบกับปัญหา หรือภาวะอันไม่ปรกติใด ๆ คนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากัน และร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติแก้ไข ให้ผ่านพ้นปัญหา หรือภาวการณ์นั้น ๆ ไปได้อย่างแน่นอน (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) ก่อนลงมานี้ มิได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่อง เรื่องพัฒนา ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องความหายนะ ซึ่งปัจจุบันนี้ ทุกคนทราบดีว่า ประเทศดูเหมือนว่า จะหายนะ ไม่ใช่ พัฒนะ ไม่ใช่วัฒนะ เพราะว่า เดี๋ยวนี้อะไรๆ ดูจะเสื่อมลง ทางนายกฯ ดูนั่งทำหน้ามุ่ย รู้สึก รู้สึกไม่พอใจที่บอกว่า ประเทศหายนะ ความสามัคคี ๔๙ แต่เป็นความจริง เพราะว่า ทำอะไรมันดูมีปัญหาทั้งนั้น แต่สำหรับท่านนายกฯ น่ะไม่มี นายกฯ Happy แต่ว่า Happy ข้างนอก ดูท่าทาง Happy แต่ข้างในไม่สบายใจ ก็ว่าไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าไม่ก้าวหน้า แต่ยังไง การก้าวหน้านั้น นายกฯ ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำยังไงให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน ร่วมกันทำ แล้วถ้าร่วมกันทำ มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้า ไม่ร่วมกันทำ ไม่ ไม่มีทางก้าวหน้า (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔) คำว่า ปรองดอง คำว่า สามัคคี สำคัญมาก ต้องมาหาทางที่ ที่มารวมปรองดองได้ แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้ คน ๒ คน ความคิดไม่เหมือนกัน มีไม่เหมือน มีให้เหมือนกันไม่ได้ คน คนแต่ละคนมีความคิดต่างกัน มีแนวชีวิตคนละอย่าง ได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มาคนละอย่าง แต่ว่าถ้ามา มาสัมมนากันน่ะ เชิงปฏิบัติการ ก็จะสำเร็จได้ (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔) การก้าวหน้านั้น นายกฯ ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำยังไงให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน ร่วมกันทำ แล้วถ้าร่วมกันทำ มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันทำ ไม่ ไม่มีทางก้าวหน้า (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ คือหนูจะดูการ์ตูนที่อาจารย์เขียนได้ยังไงคะ

คือหนูกำลังทำรายงานเรื่องความสามัคคีค่ะ

หนูจะขึ้นบรรณานุกรมให้ค่ะ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ครีม
IP: xxx.53.56.94
เขียนเมื่อ 

เว็บนี้ให้ความรู้มากๆเลยค่ะ