ปัจจุบันเราพูดถึงความสามัคคีกันมาก โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันที่ดูเหมือนเเนวความคิดของสมาชิกในสังคมจะไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การรณรงค์ให้เกิดความรัก สามัคคีของคนในชาติจึงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเด็กๆในวัยเรียน การสร้างสื่อเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการโน้มนาวใจจึงถูกกำหนดด้วยสื่อที่ใกล้ตัวเด็กๆ คือ การ์ตูน การ์ตูนชุดนี้มีอยู่หลายประเด็น ทั้งความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และอีกหลายๆเรื่อง งานชุดนี้ ผมเป็นผู้วาดต้นฉบับให้หน่วยงานรัฐนำไปพิมพ์เพื่อเผยเเพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญ เเละนำสู่การปฎิบัตินานมาเเล้วครับ