แบบทดสอบ คำอุทาน

ณฐมน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้แบบทดสอบคำอุทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แบบทดสอบ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำอุทาน                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       ปีการศึกษา ๒๕               เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คำอุทาน คือ

ก. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ เสียใจ ของผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๒. ข้อใด คือความหมายของ คำอุทาน

ก. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ เสียใจ ของผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. เป็นคำที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ของผู้พูด เพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ส่งสาร

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๓. คำอุทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. ๑ ประเภท คำอุทานบอกอาการ

ข. ๒ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำอุทานเสริมบท

ค. ๓ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำอุทานเสริมบท คำอุทานทั่วไป

ง. ๔ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำอุทานเสริมบท คำอุทานทั่วไป คำอุทานศัพท์นาม

๔. ข้อใด เป็นความหมายของ คำอุทานบอกอาการ

ก. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ เสียใจ ของผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข. มักอยู่หน้าประโยค และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กำกับหลังคำอุทานด้วย

ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. เป็นคำที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ของผู้พูด เพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ส่งสาร

๕. ข้อใด เป็นคำอุทานบอกอาการสงสาร

ก.  ไชโย!  เฮ้ !

ข. อนิจจา ! พุทโธ่ !  โถ!

ค. ช่วยด้วย! ว้าย !  ฮ้า

ง. โอ้โฮ !  โอ !  แหม !

๖. ข้อใด เป็นคำอุทานบอกอาการดีใจ

ก. ไชโย!  เฮ้ !

ข. อนิจจา ! พุทโธ่ !  โถ!

ค. ช่วยด้วย! ว้าย !  ฮ้า

ง. โอ้โฮ !  โอ !  แหม !

๗. ข้อใด เป็นคำอุทานบอกอาการตกใจ

ก. ไชโย!  เฮ้ !

ข. อนิจจา ! พุทโธ่ !  โถ!

ค. ช่วยด้วย! ว้าย !  ฮ้า

ง. โอ้โฮ !  โอ !  แหม !

๘. ข้อใด เป็นคำอุทานแสดงความสงสัย

ก. ไชโย!  เฮ้ !

ข. อนิจจา ! พุทโธ่ !  โถ!

ค. เอ๊ะ !  หือ!  หา!

ง. โอ้โฮ !  โอ !  แหม !

๙. ข้อใด เป็นคำอุทานแสดงความแปลกใจ

ก. ไชโย!  เฮ้ !

ข. อนิจจา ! พุทโธ่ !  โถ!

ค. เอ๊ะ !  หือ!  หา!

ง. โอ้โฮ !  โอ !  แหม !

๑๐. ข้อใดเป็นความหมาย คำอุทานเสริมบท

ก. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ เสียใจ ของผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ใช้เสริมกับคำเดิม เพื่อให้ความหมายชัดเจนไพเราะ และสละสลวยยิ่งขึ้น

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

 

**********ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี***********

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการศึกษาความเห็น (3)

fgtryuoop
IP: xxx.77.218.200
เขียนเมื่อ 

น่าจะให้ตอบเลย เชย

dek-d
IP: xxx.88.39.177
เขียนเมื่อ 

 ไม่สุภาพน๊ตะเอง^^

bog
IP: xxx.29.178.153
เขียนเมื่อ 

ขอบคุรน่ะ

 

หมายเลขบันทึก

301832

เขียน

29 Sep 2009 @ 15:15
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 23:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก