ครูกับความพร้อมขับเคลื่อนหลักสูตรสู่การเรียนรู้


หลักสูตรคือเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้ สู่เป้าหมายผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมดุล

ครูกับการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  สู่การเรียนรู้ที่ทรงพลัง

 

         โดย  นายพรชัย  ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 ( ชุมชนบ้านคำแดง )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  1

 

                การเดินทางต้องมีเข็มทิศ  การดำเนินชีวิตต้องมีเป้าหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  มีเจตคติก่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะว่าหลักสูตรที่ผ่าน ๆ มา  ทำให้ครูเกิดความสับสนขาดความเข้าใจที่ตรงกัน  มาตาฐานการเรียนรู้กว้างขาดแกนกลางที่ชัดเจน  เนื้อหาซ้ำซ้อนตลอดจนการวัดประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างความเจ็บปวดเสมอ  แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอนและเรียนรู้หลักสูตรเพื่อนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  เรามาทำความเข้าใจกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 เพื่อให้พร้อมในการนำหลักสูตรสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมายที่ท้าทายความสำเร็จในอนาคต

 

ความเป็นมาของการปรับปรุงหลักสูตร

                จากหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  ที่เราคุ้นเคยกับการท่องบทอาขยานนิทานร้อยบรรทัด  เข้าสู่หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ที่เราพบชื่อเด็กที่เด็กที่จำได้แม่นยำ  คือมานะ  มานี  ปิติ  ชูใจ  มาแก้ไขปรับปรุงพุทธศักราช  2533  ชื่อเปลี่ยนไปเป็น  กล้า  แก้ว  รถไฟ  จึงเกิดความคิดใหม่เนื่องจากพบว่าเด็กไทยมองการณ์ใกล้ได้แต่จำทำไม่เป็น  จึงเปลี่ยนเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ที่คาดหวังจะเห็นเด็กไทยมองกว้างคิดไกลใฝ่สูง  แต่ก็ประสบปัญหาหลักสูตรขาดเอกภาพ  เกิดความสับสนจนหาจุดเด่นไม่พบ เนื้อหาอัดแน่น ในที่สุดก็ก้าวสู่การพัฒนาสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ที่จะนำมาใช้กับทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2553  ผู้เขียนได้สัมผัสหลักสูตรการศึกษาของไทย เด็กตั้งแต่สมัยเป็นผู้เรียน  ยังจำได้กับทบอาขยาน  เด็กชายใหม่รักหมู่เป็นดี  ตื่นนอนแต่เช้า ๆ  มาเป็นครูก็ได้  สอนตามหลักสูตรใหม่ที่ปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ทันยุคสมัยเรื่อยมาแต่ก็พบว่าวิชาหน้าที่พลเมืองไทยได้ห่างหายไป  ประวัติศาสตร์ไทยเริ่มเจือจาง  ปัญหาสังคมทุกอย่างจึงโยนมาที่ครูที่สังคมคาดหวังว่าเป็นเป้าหลอมของสังคม  เป็นผู้สร้างที่คนคาดหวังว่าจะสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ  สิ่งที่สร้างความหวังคือผู้เรียนเป็นสำคัญ( Child Center )  มีคนกล่าวว่าไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้ เพราะครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง โลกในอนาคตสำหรับคนศตวรรษที่ 21  ต้องเป็นมืออาชีพ(Personal Spirit)เป็นนักคิด(Thinking) นักแก้ปัญหา(Problem Solving) สามารถทำงานเป็นทีม(Teamwork) และมีความสามารถในการสื่อสาร(Communication) ครูจึงต้องเปลี่ยนทัศนคติ เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเอง เพื่อให้ได้รับโอกาสสะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตนเองตลอดจนลงมือฝึกฝนและปฏิบัติอย่างจริงจังโดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

 

พรุ่งนี้วันหยุดจะนำเสนอประเด็นเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลักสูตรแกนกลาง

หมายเลขบันทึก: 300727เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2009 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

ขอบคุณ ท่าน ผอ. มากครับที่เข้าไปเสนอข้อคิดเห็น ข้อมูลที่ผมนำเสนอผ่าน BLOG ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ครับ

และยินดีมากที่ ท่าน ผอ. จะนำไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ผมคงจะได้รับบุญกุศลที่ท่านได้ทำด้วย

ขอบคุณครับ

เรียน คุณธวัชชัย แสงจันทร์

ท่านเป็น D.j. คงเข้าทางในการบริการสาธารณะสุข กับการเข้าถึงการให้บริการประชาชน

เผื่อเราจะจัดอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาคงขอคำแนะนำในการพัฒนานักเรียนให้จัดรายการวิทยุ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

 • ชื่อเรื่องบันทึกของท่าน ลืม ไม้เอก หรือเปล่าคะ หวาดๆๆค่ะ
 • เรื่องหลักสูตร ที่โรงเรียนครูอ้อยสอนนั้น เสร็จเรียบร้อย ครูอ้อยทดลองใช้น่ะค่ะ
 • ทำแผนการจัดกาเรียนรู้หลังหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design ค่ะ
 • ต้องมาทบทวนนักเรียนสมาธิไม่สั้น แต่มีความสนใจสูง Glitter Word ท่านต้อง copy url มานะคะ  แล้วมาที่บันทึก คลิกที่ HTML นะคะ  paste url นั้น  แล้ว update ลงไป  ก็เสร็จ  ลองดูใหม่ค่ะ
 • เขินๆๆกับการ print งานบันทึกของครูอ้อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ ไม่เข้าใจ ถามได้ค่ะ ขอยิ้มเดียวค่ะ

เรียน ครูอ้อย

คบกับครูอ้อยไม่ผิดหวังครับ มีทุกอย่างที่อยากรู้

ที่เขียนผิด รู้ เป็น รู รู(มิน่าละถึงได้หวาดๆ ) นั้นได้แก้ไขแล้ว ขอบคุณครับ

หลักสูตรปีหน้าคงได้ใช้บริการครูอ้อย ไม่แน่ประมาณ ธันวาคม2552 ผมคงจะเริ่มทำจะได้ไม่เหนื่อย

ครูอ้อยทำเสร็จก็แบ่งปันบ้างนะครับ จะให้ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม หลายเด้อ

จะพยายามต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมมาขอขอบพระคุณท่าน ผอ.
 • ที่ไปเยี่ยม ไปทักทายพี่คิมและน้องนัทเสมอ ๆ ค่ะ
 • บันทึก...มีสาระดีเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

 • ดีใจที่ท่านเก่ง ผอ.แบบนี้ ครูอ้อย ต้องขอมากกว่า..ยิ้มแล้วค่ะ อิอิ
 • หลักสูตร ครูอ้อยเขียนไว้แล้วเยอะแยะที่ .... http://gotoknow.org/blog/skuikratokee
 • ครูอ้อยจะยกมาเขียนบันทึก เพื่อท่านเป็นของขวัญมิตรภาพล่ะกัน นะคะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

เรียนครูอ้อย

บุญคุณนี้ใหญ่หลวงนัก จักทดแทน จะตามไปเลี้ยงข้าวที่ กทม.ดีไหมครับ

ผมจะไปอบรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เสถียรธรรมสถาน (แม่ชีศันสนีย์) ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด

วันที่ 12 -15 ตุลาคม นี้

ขอบคุณในมิตรภาพที่อบอุ่นครับ ผมจะขอเป็นเครือข่ายครูอ้อยอย่างยั่งยืนครับ

 • ขอบคุณ ผองที่ไปเยี่ยมค่ะ
 • เดี๋ยวนี้โรงเรียนบูรณาการงานสุขภาพเข้ากับ
 • การเรียนการสอนมากเลยค่ะ
 • เพราะจุดหมาย คือ เด็กไทยสุขภาพดี  คนไทยสุขภาพดี 
 • โดยผ่าน โรงรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

 • วัดนี้ที่กล่าวถึง ครูอ้อยรู้จักดีค่ะ
 • แต่วันที่ 10 ตุลานี้ ครูอ้อยต้องไปอังกฤษ .... ที่นี่ ค่ะ
 • เสียดายที่ไม่ได้พบท่านค่ะ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยมเยียนค่ะ

 กศน.ก็ได้มาใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2551 มี 5 สาระการเรียนรู้ค่ะ

มาชม

มีสาระน่าสนใจนะครับ...

ขอบคุณคับคุณสุนันทา ที่มาเยี่ยมชมแนะนำบ้างครับ

รูปที่แนบมาสวยเห็นบล็อคคุณที่ไรมีชีวิตชีวาครับ สดชื่นกับแมกไม้สายน้ำ ฉ่ำเย็น

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ umi ผมชอบกลอนท่านเขียนมาก ตั้งเป็นบล็อคแลกเปลี่ยนบทกลอนคงได้รับความรู้

ข้อคิดมากมายครับ ผมจะเป็นสมาชิกคนแรกครับ

เรียน ครูอ้อย

วันนี้ครูโต้งจับมือเลยครับดูว่าจะได้ไหม

<br><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img33.glitterfy.com/272/glitterfy015415T655D32.gif" alt="Glitter Words" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Words*]</a></br>

ดูว่าจะมีอนาคตครับ ยังไงมื้อนี้มันต้องถอน (ฮ่า)

ดูผู้ใหญ่ทางวิชาการเขาคุยกัน...รู้สึกมีปมด้อย

ไว้เคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่ จะมาขอคำชี้แนะนะคะ

/ศูนย์เด็กเตยเรียนรู้....ฮู่ ฮู้ ฮู่ ฮู้

เรียนครู หยู

ขอบคุณที่ตามมาดู เป็นไงรูปให้ความรู้สึกดีไหม เจ้าของรูปเขาสวยน่าดู อ่านหรือยังเรื่องขอโอกาสให้ฉันเป็นครูบ้างได้ไหม

ขอบพระคุณ คุณลุง ผอ.ที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมกู๊ดดี้ที่บล็อคคับ..

ข้อสอบ NT O-net กู๊ดดี้แวะไปค้นหามาได้จากที่นี่คับ คลังข้อสอบออนไลน์ NT O-net หรือแนะแนวข้อสอบก็จะมีใน G2K คลิก ในนี้ คับ

หวังว่า คงพอเป็นประโยชน์สำหรับคุณลุง ผอ.บ้างนะคับ.. ขอบพระคุณคับ..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท