Dual system


การพัฒนารูปแบบการส่งต่อระหว่างหน่วย

การพัฒนารูปแบบการส่งต่อระหว่างหน่วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวัดขอนแก่น

  The Development of Dual System EMSS  in  Khon Kaen   Province

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดระบบบริการการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต อาศัยอยู่ห่างไกล โดยอาศัยการติดต่อสื่อสาร ผ่านศูนย์สื่อสารและสั่งการระดับจังหวัด  วิธีการศึกษา   ศึกษาขั้นตอนการสั่งการของศูนย์สื่อสารและสั่งการ  นำเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาที่เกิดความล่าช้าต่อการกู้ชีวิต ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แนวทางปฏิบัติดังนี้  เมื่อศูนย์สื่อสารและสั่งการรับแจ้งข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บ/ป่วยฉุกเฉินมีภาวะวิกฤตระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร สั่งให้ทีม A และทีม B ออกปฏิบัติงานพร้อมกันโดยศูนย์สื่อสารประสานงาน เพื่อรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ  

การศึกษา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจร  มีจำนวนทั้งสิ้น  30  ราย  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.66 ได้รับการช่วยเหลือ  โดยการเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจ นวดหัวใจ ณ จุดเกิดเหตุ เสียชีวิตที่ ER จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 รอดชีวิต 24 รายคิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ป่วยจำนวน 270 คน ได้รับการช่วยเหลือในการช่วยหายใจและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  แบ่งเป็นประเภทการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  220  ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 และผู้ป่วยอุบัติเหตุ 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระยะเวลาของการเข้าถึงผู้ป่วยของทีม  Advance  ( Response Time) ใช้เวลา 8.25  นาทีในผู้ป่วยอุบัติเหตุและ 12.45  นาที ในผู้ป่วยฉุกเฉิน สรุปผลการศึกษา  รูปแบบการส่งต่อระหว่างหน่วยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจำเป็นต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์และพยาบาลรวดเร็วมาก และส่งผลให้ผู้ป่วยรอดชีวิต  ซึ่งรูปแบบนี้สามารถนำไปพัฒนาในจังหวัดที่มีพื้นที่ห่างไกลได้

หมายเลขบันทึก: 300318เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2009 10:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 09:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ คุณสุภลักษณ์ ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะค่ะ

ขอบคุณนะคะ สำหรับกำลังใจ ทุกวันนี้ก็พยายามคิดถึงแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในงานค่ะ

จึงได้มีกำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี