น้ำเต้าหู้…สู่สันติชล


งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสร้างโอกาสให้ชุมชนจะได้มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวิจัย และพร้อมกับได้สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่าของบรรพบุรุษไว้

          ผมไปบ้านสันติชลในช่วงวันหยุดบ่อยครั้ง เพื่อไปเข้าร่วมเวทีวิจัยของชุมชน ที่สันติชลเราทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็น “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยภูมิปัญญาจีนยูนนาน”   ผมไปเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย 


          ทุกวันหยุดบรรดานักวิจัยชาวบ้านและผมก็จะมานั่งรวมตัวพูดคุยกันที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล เป็นศูนย์ที่ทางหมู่บ้านร่วมแรงกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อ ใช่สถานที่นี้เป็น “แหล่งเรียนรู้ของชุมชน”


          สันติชลวันนี้วันฟ้าใส หากผู้มาเยือนเดินทางจากปายไปทางทิศตะวันตก มองเห็นภูเขาใหญ่อลังการอยู่เป็นฉากหลัง  เดินทางจากปายไปอีกไม่กี่อึดใจ ก็จะเข้าสู่หมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล ที่สันติชลไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดใดของหมู่บ้านก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์เมืองปายจากมุมสูงที่สวยไม่ซ้ำกัน อากาศที่นี่เย็นสบายครับ เดินในหมู่บ้านก็จะพบความงามของวัฒนธรรมจีนแทรกตัวอยู่ทั่วไป
          สันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ กว่า ๒๐๐ หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านใหม่ลีซอ ในอดีต...พวกเขาเดินทางไกลมาจากมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับพม่า  โดยมีการอพยพผ่านเข้าพม่า ก่อนเข้ามายังเมืองไทย 


          ว่าด้วยประเด็นศึกษาวิจัย “ถั่วเหลือง” ชุมชนที่นี่มีอาชีพเกษตรกร ปลูกลิ้นจี่ กระเทียม และถั่วเหลือง...แต่ละปีจะมีผลิตผลทางการเกษตรเหล่านี้มากมาย จนบางครั้งราคาผลผลิตก็ตกต่ำ ไม่คุ้มทุน


          ทราบมั้ยว่า  “ถั่วเหลือง” เป็นอาหารสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนจีนมาตั้งแต่อดีต


          กลุ่มแกนนำในชุมชนได้ร่วมกันคิดถึงศักยภาพด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วในชุมชน ว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตเหล่านั้นได้อย่างไร โดยเลือก “ถั่วเหลือง” เป็นกรณีศึกษา ซึ่งถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนและนำมาแปรรูปได้มากมายหลายอย่าง  และน่าจะสามารถจัดการให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในชุมชนได้ เป็นโอกาสที่ชุมชนจะได้มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวิจัย และพร้อมกับได้ “สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่าของบรรพบุรุษไว้”...นี่เอง...เป็นจุดเริ่มของการศึกษาวิจัย


          เรื่องของ “ถั่วเหลือง” มี่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวที จากการศึกษาวิจัย มากมาย ...และ น่าสนใจที่ว่า “ถั่วเหลือง” สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้มากกว่าที่คิดไว้...
         

           ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วง ศึกษา วิจัย ในระยะที่สอง ...รายละเอียด จะนำมาเขียนเป็นบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะๆครับบ้านสันติชล หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผลจากถั่วเหลือง ด้วย        ภูมิปัญญาชาวจีนยูนนานบ้านสันติชล
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
<p> </p>

หมายเลขบันทึก: 29959เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2006 11:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:23 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

          เมื่อได้เรียนรู้กับ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น"แล้ว เชิญมาเที่ยวป่า ชมความงามของธรรมชาติรอบๆบ้านสันติชล ครับ

ดิฉันเพิ่งจะไปเยือนบ้านสันติชลมาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน  บ้านสันติชลเป็นบ้านบริวาลของบ้านน้ำฮู  ไม่ใช่บ้านใหม่ลีซอ  (บ้านใหม่ลีซอก็เป็นบ้านบริวาลของน้ำฮูเช่นเดียวกัน)

 บ้านนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่อง "การพึ่งตนเอง"  แม้ว่าจะมีงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อจีนโพ้นทะเลเข้ามาช่วยในการพัฒนาหมู่บ้าน  แต่หลายสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  หากไม่มีแรงงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันสร้าง

 แม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว  ชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันเองก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปช่วยเสียอีก

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี