เริ่มต้นรู้จัก..Blog...

 บล็อก 

   เป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่เน้นการ “ให้” ทานที่เป็นความรู้แก่บุคคลอื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยเน้นการบันทึกเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้บรรจงแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน อันนำมาซึ่งผลงานแห่งความสำเร็จต่างๆ ทีละเล็กละน้อย โดยนำเสนอหนึ่งหรือสองประเด็นต่อบันทึก และเขียนโดยสม่ำเสมอตั้งแต่วันละบันทึกจนถึงสัปดาห์ละบันทึก สะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนที่ทีมงานพบว่าจะสามารถสร้างจำนวนผู้อ่านประจำได้ดีกว่าการเขียนบันทึกอย่างไม่มีความสม่ำเสมอไม่ว่าบันทึกที่เขียนจะสั้นหรือยาวก็ตาม     

    เทคนิคอีกอย่างที่จำเป็นต่อการเขียนบล็อกคือ การจัดกลุ่มบันทึกแต่ละบันทึกด้วยคำหลัก (Keyword) ที่แทนแก่นความรู้สำคัญของบันทึกนั้นๆ โดยตัวผู้เขียนเป็นคนสร้างคำหลักเองหรืออาจจะดึงเอาคำหลักของชุมชนบล็อกที่ถูกรวบรวมโดยผู้บริหารชุมชนก็ได้ ทีมงานพบว่าการกำหนดคำหลักทุกครั้งที่เขียนบันทึก นอกจากจะทำให้การค้นหาความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันง่ายขึ้นแล้ว การจัดกลุ่มความรู้ด้วยคำหลักยังมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยทำให้ผู้เขียนคนหนึ่งๆ ได้เข้าใจและค้นหาตัวตนเจอว่าตนเองมีความถนัด (Competence) หรือมีความสนใจใคร่รู้ (Interest) ในด้านใดได้อย่างเด่นชัด

เจ้าของบล็อก

ชื่อแฝง:
จันทวรรณ
ชื่อ:
จันทวรรณ
นามสกุล:
น้อยวัน
ชื่อผู้ใช้:
jantawan
อาชีพ:
ข้าราชการ
ตำแหน่งงาน:
อาจารย์
องค์กร:
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่:
พ. 25 พ.ค. 07:48:41 2005

 

                                                                                    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

                                                                                นายรังสิมันต์  นรารักษ์วงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนิศความเห็น (2)

อุบลรัตน์
IP: xxx.157.244.245
เขียนเมื่อ 

สีสันสวยงามดีมาก

นางสาวอุบลรัตน์  แวเยง เลขที่ 37 ม.4/ โอเมก้า

นางสาวรณพร อุนตกูล
IP: xxx.157.244.245
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดี สีสันสยงาม

นางสาวรณพร  อุนตกูล เลขที่ 32 ม.4/โอเมก้า