ความเห็น


ดิฉันเพิ่งจะไปเยือนบ้านสันติชลมาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน  บ้านสันติชลเป็นบ้านบริวาลของบ้านน้ำฮู  ไม่ใช่บ้านใหม่ลีซอ  (บ้านใหม่ลีซอก็เป็นบ้านบริวาลของน้ำฮูเช่นเดียวกัน)

 บ้านนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่อง "การพึ่งตนเอง"  แม้ว่าจะมีงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อจีนโพ้นทะเลเข้ามาช่วยในการพัฒนาหมู่บ้าน  แต่หลายสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  หากไม่มีแรงงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาช่วยกันสร้าง

 แม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว  ชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันเองก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปช่วยเสียอีก

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี