Blog คืออะไร ?

Blog คืออะไร ?

บล็อก  เป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่เน้นการ “ให้” ทานที่เป็นความรู้แก่บุคคลอื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยเน้นการบันทึกเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้บรรจงแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน อันนำมาซึ่งผลงานแห่งความสำเร็จต่างๆ ทีละเล็กละน้อย โดยนำเสนอหนึ่งหรือสองประเด็นต่อบันทึก และเขียนโดยสม่ำเสมอตั้งแต่วันละบันทึกจนถึงสัปดาห์ละบันทึก สะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนที่ทีมงานพบว่าจะสามารถสร้างจำนวนผู้อ่านประจำได้ดีกว่าการเขียนบันทึกอย่างไม่มีความสม่ำเสมอไม่ว่าบันทึกที่เขียนจะสั้นหรือยาวก็ตาม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายอูมัร หาดดีความเห็น (7)

ภูมิศักดิ์ รักปลื้ม
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ครบถ้วนสมบูรณ์

ยศกร ละมัยสะอาด
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 
ดีแล้ว แต่ควรยกตัวอย่างด้วยนะครับ
ฟัยซอล วิเศษศาสน์
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี

ณัฎฐ์ ย่องหิ้น
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 
ไม่ตกเเต่งหน่อยเหรอ
ณัฎฐ์ ย่องหิ้น
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 
แต่เนื้อหาสรุปได้ดี
ปฐมา
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ก้อ o.k.นะ

แต่ถ้ามี

การยกตัวอย่าง

จาดีก่านี้อ่ะ

ศศิพงศ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาก็ดีน่ะ  แต่ควรยกตัวอย่างด้วย