พนักงานราชการ  ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า    "Government  Employee"