นับว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้รู้จักและใช้งาน webblog ของ gotoknow.org เป็นครั้งแรก นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเราให้กับทุก ๆ คนได้รู้ นับว่าเป็นการแบ่งปันความรู้อีกวิธีการหนึ่งที่ดี