การจัดการเรียนการสอน

m-learning
M-Learning คืออะไร

 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลให้สภาพแวด ล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศต้องเปลี่ยนตามไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน รวมทั้งด้านการศึกษาก็มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากมาย สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการที่เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาซึ่งหมายถึงสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนโดยไม่มีการสอบเข้าแต่ ถ้านักศึกษาต้องการมาเรียนก็ต้องมีชั้นเรียนให้ ดังนั้นในแต่ละวันจะมีนักศึกษาเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากนับ หมื่นคน มหาวิทยาลัยจึงพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น จัดให้มีการเรียนการสอนทาง ไกลผ่านดาวเทียมและสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ในส่วนภูมิภาค ไปยังสาขาวิทยบริการทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ และยังได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกโดยการ ประยุกต์ใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย สำหรับการให้บริการการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือจะเริ่มตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ดีแทค หรือบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทยโดยให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ GPRS ของ DTAC 800 และ 1800 ด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่นำศักยภาพทางด้านเครือข่ายทีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย และความแข็งแกร่งทางด้าน วิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้โครงการ RU Mobile Learning ครั้งนี้จะอำนวยความสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายรวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการศึกษาอีกทางหนึ่งให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีกว่า 6 แสนคน นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ก้าวล้ำนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา ระบบการศึกษาของประเทศไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและไร้ขีดจำกัด

 

ข้อมูลจาก http://www.m-learning.ru.ac.th/index.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Learningความเห็น (0)