เมื่อวันที่๑๔  กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ได้มีพิธีเปิดตัวเป็นทางการ แล้วนะคะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข เป็นประธานในพิธี มีท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้ให้เกียรติในการบรรยายทิศทางของระบบคุณภาพในอนาคต

 

ที่จริง การเตรียมตัวสำหรับงานนี้ค่อนข้างน้อยมาก เพราะการนัดหมายบุคคลที่มีส่วนสำคัญขององค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะให้คนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆ มีเวลาว่างพร้อมๆกัน แบบนี้

แต่ด้วยความช่วยเหลือและการทำงานเต็มกำลังของน้องๆนี่เองที่ทำให้งานนี้มีความสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีมากๆ

แม่ต้อยต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนไว้ณ. ที่นี้ด้วยนะคะ

 

 

สิ่งที่เป็นการยากคือ เมื่อเราเหลียวหลังกลับไปดูอดีตที่เริ่มต้นของสถาบันฯ แห่งนี้ เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเรียบเรียงให้อยู่ในความทรงจำ และมอบผ่านสู่ คนรุ่นต่อๆไปที่จะมารับช่วงการทำงานต่อนั้น นับว่ามีความสำคัญมากทีเดียว

แม่ต้อยใช้เวลา ประมาณ ครึ่งวัน ในห้องเงียบๆ เพื่อนั่งทบทวนการทำงาน และจุดเริ่มต้นต่างๆ โดยเรียงลำดับเป็นรายปี ว่าในแต่ละปีนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เราได้ทำขึ้น และ คุณค่าของเรื่องนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร ต่อระบบสุขภาพ

อาจารย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการของแม่ต้อยเอง ก็เรียบเรียง เรื่องราวในส่วนที่เกิดขึ้น เมื่อนำมารวมกันจึงเห็นภาพของสถาบันฯในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาอย่างหมดจดงดงาม

งานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านดร. นายแพทย์ สกล  สิงหะ ที่มาทำหน้าที่ระดมความคิดผ่านกระบวนการที่เรียกว่า world café  สิ่งต่างๆที่ผ่านกระบวนการคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนั้นนับว่า

เป็น ข้อมูลที่ดี ที่ทางสรพ.จะได้นำไปปรับเป็นกลยุทธ์ หรือแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคตข้างหน้า

วันที่๑๔  กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ อีกวันหนึ่งของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ. (องค์การมหาชน)

สวัสดีคะ