ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

   ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีระบบโปรแกรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกในงานหลายๆด้านเช่นสื่อบันเทิงต่างๆ การสืบค้นข้อมูล การคำนวนต่างๆ ฯลฯ

   ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะคอมพิวเตอร์สามารถเร้าความสนใจในการเรียนการสอนของนักเรียน ได้เนื่องจากเราสามารถที่จะสอดแทรกเทคโนโลยี หรือสื่อมัลติมิเดียต่างๆที่เราไม่สามารถทึ่จะนำเสนอของจริงให้นักเรียนดูได้

  ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันมากแต่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดหรือถูกวิธีจึงจะได้ผลสำฤทธิ์มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาญชัย:แม่สอดความเห็น (1)

เจี๊ยบ
IP: xxx.175.60.69
เขียนเมื่อ 
    คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสำคัญมากเพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความสนใจมากในขณะที่ครูสอน   นักเรียนสนุก  ตั้งใจเรียน   ถึงขั้นเขาจะรีบมาเข้าห้องเรียนทีเดียว  ยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วนักรียนยิ่งชอบ  เขาได้ดูภาพปรากฏการต่างๆที่ครูไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้