ติดต่อ

  ติดต่อ

การประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน

  เรียนจนมหาบัณฑิตแล้ว เราจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน และศึกษาฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม  

   เวลา 2 ปีที่ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลย  เรียนจบแล้ว  เพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนมาด้วยกันกว่า 2 ปี  ก็ต้องจากกันไปทำงานของตนเอง  พวกเราต้องฝึกฝนฝีมือในการสร้างสื่อให้สมกับที่เป็นมหาบัณฑิตนะคะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 29862, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)