การประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน

เรียนจนมหาบัณฑิตแล้ว เราจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน และศึกษาฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม

   เวลา 2 ปีที่ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลย  เรียนจบแล้ว  เพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนมาด้วยกันกว่า 2 ปี  ก็ต้องจากกันไปทำงานของตนเอง  พวกเราต้องฝึกฝนฝีมือในการสร้างสื่อให้สมกับที่เป็นมหาบัณฑิตนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญชนก จันทร์ดวง : V3ความเห็น (0)