2. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการเรียนการสอน

  ติดต่อ

  "งานอนามัย"  

          ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านงานอนามัยของโรงเรียนราษฎร์วิทยา  อ.แม่สอด  จ.ตาก  มาเป็นเวลา  3  ปี  ได้นำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานมากมายเช่น  ทำสถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน  คณะครูรวมถึงพนักงานภารโรงและยาม , ทำสถิติน้ำหนักของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และน้ำหนักเกินเกณฑ์ ,  ทำแบบบันทึกการชั่งนำหนัก  ส่วนสูง , แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 - มัธยมศึกษาปีที่  3  ,แบบบันทึกการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  แบบบันทึกการตรวจหู , ตา , ฟัน ,  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน , การวิจัยชั้นเรียน , การรายงานการประชุมประจำเดือน  การทำหนังสือบันทึกข้อความถึงคณะครูในโรงเรียน  จัดทำคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานในโรงเรียนและพิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การสรุปโครงการที่ตนเองทำทั้งหมด

         ผลการใช้คอมพิวเตอร์  ทำให้การทำงานรวดเร็ว  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประหยัดเวลาในการเขียน  ตัวอย่างเช่นการทำจดหมายเวียนถึงหน่วยงานต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุวรรณ์ กิ่งแก้ว:แม่สอด

หมายเลขบันทึก: 29854, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 20:53:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)