Blog คืออะไร

คุณรู้จัก Blogแล้วหรือยัง

บล็อก (Blog) เป็นเว็บอีกแบบหนึ่งที่มีข้อเด่นมากๆก็คือการเขียนเนื้อหาใหม่ๆง่ายมาก คำว่า Blog มาจาก Web Log หรือปูมบนเว็ป ลักษณะก็เหมือนการจดบันทึกใน diary ประจำวัน คนเขียนบล็อกเรียว่าบล็อกเกอร์ (Blogger)

บล็อกเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยให้คนทั่วไปสามารถเขียนบันทึกหรือเนื้อหาอะไรก็ได้เป็นไปอย่างง่าย โดยเฉพาะคนที่ทำการบันทึกบ่อยๆ ถ้าเคยทำเว็บมาก่อนก็จะเห็นความแตกต่างทันทีว่า การเขียนบล็อกนั้นง่ายกว่ามากเพราะไม่ต้องไปจัดการเพิ่มหน้าเอง

เนื้อหาในบล็อกมีความหลากหลายมาก ทั้งเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องหรือสัพเพสาระ หลายบล็อกก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของบล็อกเกอร์นั้นๆ บางครั้งก็เป็นความคิดเห็นของบล็อกเกอร์กับเรื่องต่างๆ ตัวอย่างบล็อกที่เกี่ยวกับเทศการ, ที่อยู่อาศัย, กีฬากอล์ฟ, เรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น

เช่น www.bloggang.com  เป็นเว็บบล็อคที่เขียนได้อย่างอิสระ

อ้างอิง: http://thaibaht.wordpress.com/2006/01/07/blog-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมชาติ ธีราภรณ์ความเห็น (0)