การศึกษาดูงาน

ของบรรดาเหล่าผอ. (ย่อมาจากผู้เข้าอบรมค่ะ)  นักบริหารระดับต้น กรมสรรพากร ไปเสริมประสบการณ์ที่ บ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) โดยเน้นเรื่อง "ระบบการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล"

เมื่อไปถึงจุดแรกก็เรียกความสนใจจาก บรรดาท่าน ผอ.ทั้งหลายว่า "คนดี คนเก่ง" เป็นเช่นไร  บางคนถึงกับจดบันทึกใหญ่เลยค่ะ

และเมื่อฟังบรรยายและอิ่มท้องกับมื้ออาหารว่าง แล้วก็พากันไปชมสถานที่ ด้านการผลิตและรอบๆโรงงานค่ะ

งานนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานของ บ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน)  ที่เอื้อเฟื้อการเพิ่มประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะ- -

- น้อง -