เป็นคนหนึ่งที่บ้าดูแดจังกึมมาก..ยอมลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านเลยเชียว..

วันนี้จึงอยากถอดประสบการณ์ในการดูแดจังกึมมาเล่าสู่กันฟัง....(ใครบอกว่าดูหนังไม่มีสาระ นี่แหล่ะสาระล้วนๆเลยเชียว..มันทำให้มีพลังอย่างบอกไม่ถูก)

ประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีต ทำให้คนบางคนมีความมุมานะ และอดทน....
...ซึ่งความมุมานะและอดทนยอมนี้เกิดจากการยึดมั่นในเป้าหมายที่ต้องทำไม่แปรเปลี่ยน

......การทำงานนั้นย่อมมีอุปสรรคมากมาย คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง...
......ความเลวทรามที่สั่งสมและกระทำมาจนเป็นประเพณียากที่จะลบล้างมันออกไปจากระบบ ..แต่มันก็สามารถเปลี่นแปลงได้ซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทนและความสามารถที่สำคัญ ความจริงใจที่จะเปลี่ยนแปลง..
...หากเกิดความกลัวขึ้นในชีวิต ขอให้มันเป็น "ความกลัวที่จะไม่บรรลุความสำเร็จ" อย่าขลาดกลัวกับอิทธิพลต่างๆที่คุกคาม
...ความกลัวทำให้ศัตรูได้ใจ...
หากกล้าเผชิญทำให้ศัตรูหวาดหวั่น...
....ทุกครั้งที่ผ่านพ้นปัญหา ทำให้ปัญญาเรากล้าแกร่ง...
...แม้หาความอบอุ่นจากใครไม่ได้ อย่าลืมให้ความรักแก่ตนเอง....
....เมื่อไหร่ที่เกิดความเครียดสั่งสมในการทำงาน....ถอดรองเท้าและให้เท้าสัมผัสกับพื้นดิน เพื่อดึงพลังงานจากโลกบ้าง(จังกึมสอนฮ่องเต้)
....แม้แต่ฮ่องเต้ ยังไม่สามารถทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ และควบคุมคนไม่ดีได้ทั้งหมด แต่มีวิธีที่จะให้คนดีมีโอกาสที่ดีในการทำงาน....
....พลังของผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดี เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้
....เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหอมหวาน....ในที่สุด มินจุงโฮก็เป็นของเราเอ้ยแดจังกึม