ในการทำบลอกครั้งนี้  ก็ต้องขอบคุณ  ออย  ชญานิษฐ์  อรรถบดี ม.4/ทีต้า มากๆที่มาช่วย ถ้าขาดการช่วยเหลือจากออยการทำบลอกครั้งนี้คงไม่สำเร็จและดีขนาดนี้ ขอบคุณมากๆ  ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณจากใจนะค่ะ