คาบนี้เป็นคาบแรกที่เรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ได้รู้จัก Blog และทราบว่า Blog คืออะไร ทำหน้าที่อะไรและได้รู้จักวิธีการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่จะทำ Blog แล้วทำให้รู้ความหมายของ Blog และวิธีใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ