ได้อะไรจากการเรียนCAI

การเรียนรู้เป็นการหาทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่

จากคาบสุดท้ายของการเรียนCAIอาจารย์รุจโรจน์ให้สรุปว่าได้อะไรบ้างจากการเรียน

1.สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนผมคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการสร้างCAIและการใช้โปรแกรมAuthorware 

2. สิ่งที่ได้จากการเรียนคือขั้นตอนวิธีการดำเนินการออกแบบและพัฒนาCAI ทำให้รู้ระบบการวางแผนการสร้างและพัฒนาทำให้มองในภาพของนักออกแบบระบบมากขึ้น

3.สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียนการใช้โปรแกรมยังไม่ได้เท่าที่ควร

4.สิ่งที่จะไปทำคือจะศึกษาการใช้โปรแกรมในการสร้างCAIให้มากขึ้นและจะทดลองสร้างCAIด้วยตนเองทั้งหมดให้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิรัช ญาณปัญญาความเห็น (0)