เรียนแล้วได้อะไร

  ติดต่อ

  วิชานี้ขอเอด้วยเถอะๆๆๆสาธุ  

ในการเรียน CAI ครั้งแรกนั้นมีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริง แล้วเมื่อได้เข้าเรียนในรายวิชานี้แล้วทำให้ทราบถึงกระบวนการผลิต ทฤษฏีต่างๆเพิ่มมากขึ้น หลักการในการออกแบบรวมไปถึงกระบวนการที่จะนำไปปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพ ทำให้รู้ว่าการผลิตสื่อต่างๆที่จะนำออกมาใช้นั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเช่นกัน ในการสร้าง CAI โดยใช้โปรแกรม Authoware นั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเช่นกันอาจเป็นเพราะไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่อาจารย์ก็ได้พยามสอนและอธิบายให้เข้าใจได้

เมื่อได้เรียนเสร็จดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปปรับใช้ผลิตสื่อการสอน CAI กับสายงานของดิเองฉันเองให้เกิดความพัฒนา ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุริยาพร สุภานุสร(ใหม่) A1

หมายเลขบันทึก: 29718, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:58:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)