เอกสารเตรียมการประชุม

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายตำบลในคลองบางปลากด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙

                ในการดำเนินการโครงการวิจัยได้เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการ ซึ่งสิ่งที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันก็ไม่น้อย แต่อย่างน้อย ๑ เดือนก็ต้องเจอซักครั้ง บางครั้งห่างหายไปด้วยต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตนเอง ก็เป็นธรรมดาของคนทำงานหลายๆๆๆอย่างในเวลาเดียวกัน
                ตลอดระยะเวลา ๑๑ เดือนที่เราได้เจอกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการแลกปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากมาย สำหรับทีมงานสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชุมชนมีมากเหลือ มากจริงๆ ต้องบอกว่าแต่ละกองทุนก็มีประสบการณ์(วิธีการดำเนินงานภายใน)และความสำเร็จต่างกันออกไป
                แม้ว่าการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ระบบเครือข่ายกองทุนเหมือนจะมีการปะทะสังสรรค์กันน้อยแต่ที่จริงแล้วคลื่นใต้น้ำเพราะเราทำแบบจู่โจม ไปถึงกองทุนแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว
๑.      ถ้าทีมงานจะเข้าไปจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวของการบริหารจัดการทางกองทุนจะสะดวกวันไหน ช่วงเวลาไหน ที่ไหน
๒.    ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบบัญชีและระบบรายชื่อสมาชิกที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเครือข่ายตำบล
๓.   ทางกองทุนต้องการที่จะนัดประชุมทำความเข้าใจ(เปิดใจ)ทีมงานซักครั้งไหม ที่ไหน จะมีกระบวนการอย่างไร ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
๔.    หากต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจะเริ่มตรงไหน อย่างไร
๕.    สิ่งที่ทางกองทุนต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถพัฒนาไปได้คิดว่าสิ่งสำคัญมีอะไรบ้าง
๖.     ๑๒ เดือนที่ผ่านมาท่านคิดว่าการที่มีโครงการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมีผลอย่างไรกับการทำงานของท่านบ้าง ดีหรือไม่ อย่างไร
๗.   มาถึงตรงนี้เลยอยากทราบว่าที่ผ่านมาแต่ละกองทุนที่เข้าร่วมการดำเนินการแล้วรู้สึกอย่างไร  (ต้องยอมรับว่าพื้นที่ของตำบลกว้างอีกทั้งมีความหลากหลาย)ต้องขออภัยหากทีมงานไปได้ไม่ทั่วถึง
๘.    ในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงตัวทีมงานจึงอยากให้ท่านประเมิน สามารถบอกได้ตรงๆเพื่อประโยชน์
          ๘.๑ บทบาทหน้าที่ของคุณอำนวย
                ๘.๒ บทบาทหน้าที่ของคุณกิจ
                ๘.๓ บทบาทหน้าที่ของคุณเอื้อ
                ๘.๔ บทบาทหน้าที่ของคุณวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)