ได้อะไรจากการเรียน

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการพัฒนาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเขียนโปรแกรมออร์โทแวร์มากมายค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันดาภรณ์ v.1ความเห็น (0)