ศูนย์พัฒนาคุณภาพกับงานโภชนาการ ภาค 3

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความตั้งใจจริงในการพัฒนางานและความไม่ย่อท้อ, สิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนได้อย่างดี คือ ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในตัวคุณแอ๊ด

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพยังติดตามการพัฒนางานโภชนาการอยู่นะคะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. ช่วงเวลา 10.30 - 12.00 น. ได้มีโอกาสชวนคุณแอ๊ด (คุณนิรมล : หัวหน้างานโภชนาการคนใหม่) มาร่วมทำบุญเดือนเกิดเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดือนนี้ผู้จัดนมัสการหลวงปู่เณรคำมาค่ะ ช่วงระหว่างรอฉันท์เพลได้ ลปรร. กันถึงแผนการพัฒนางานโภชนาการทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร

          ได้ฟังแนวคิดและโอกาสพัฒนาที่คุณแอ๊ดเผชิญอยู่ก็รู้นะคะว่าหนักและต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. จึงได้ไป ลปรร. ต่อที่ตึกโภชนาการ (ระหว่างเวลา 13.45 - 15.20 น.)  ได้ดูแผนงานที่ละเอียด การปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่  การจัดเตรียมเมนูอาหาร การวางแผนปรับเรื่องตารางการปฏิบัติงาน และการวางแผนพัฒนาทีมงาน

          สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความตั้งใจจริงในการพัฒนางานและความไม่ย่อท้อ, สิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนได้อย่างดี คือ ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในตัวคุณแอ๊ด

          ขอเป็นกำลังใจในความตั้งใจดีที่จะพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของเรานะคะ เชื่อว่าความตั้งใจที่ดีและความมีเมตตาต่อน้องๆ ของคุณแอ๊ดจะต้องส่งผลให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และถ้าน้องๆ โภชนากรของเราสามารถเรียนรู้ Tacit Knowledge ที่มีในตัวคุณแอ๊ด ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อองค์กรที่เรารักด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

คนบำราศ
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ขอเอาใจช่วยอีกคนค่ะ
อัจฉรา
IP: xxx.121.110.224
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ