ส่งงานครับความเห็น (1)

IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนได้ความรู้ดีมีสิ่งที่น่ารู้มากมายเป็นการเริ่มต้นในการทำสื่อต่างๆที่เราจะพัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไป เสียดายก็แต่วิชานี้ให้เรียนช้าไปหน่อยน่าเรียนตั้งแต่เทอมต้น จะได้เอาไปพัฒนาเป็น wbi และ E - Learning ถึงเรียนช้าแต่ก็ได้ประโยชน์มากคงได้สิ่งที่ดีๆเอาไปฝากนักเรียนและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ขอคุณครับ