เพราะคำว่า "ดี " เป็นนามธรรม เด็กๆจึงไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร จึงเป็นจุดกำเนิดของการร์ตูนเด็กชุดนี้ค่ะ เพื่ออธิบายให้เด็กเล็กๆเข้าใจได้ง่ายๆ ในขอบข่ายที่ผู้ใหญ่เห็นว่า เหล่านั้นแหละ คือ "ดี"

................................................

การ์ตูนเด็กชุด หนูเป็นเด็กดี

ผู้ใหญ่มักบอกเด็กๆว่า

"เป็นเด็กดีนะจ๊ะ"

แต่ ... อะไรล่ะ ที่คือ "ดี" อย่างที่ผู้ใหญ่บอก?

paint

บางที ถ้าหนูถามแม่

แม่อาจบอกว่า

เด็กดีคือ...เด็กที่ไปโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้า

paint

ข้อเสนอสำหรับคุณแม่...คุยกับลูกเรื่องความสำคัญของการตรงต่อเวลา

เนื้อหาทั้งหมดอยู่ที่นี่ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/nadrda6/296399