การทำงานในวันนี้ความเห็น (1)

ครูวสันต์ เสี้ยมแหลม
IP: xxx.19.214.49
เขียนเมื่อ 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ให้บริการถ่ายภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดชัยประสิทธิ์