ใจครู จิตพระโพธิสัตว์


การทำงานกับเด็กและเยาวชนทำให้เราได้เรียนรู้ไปกับพวกเขาด้วย เช่นวิธีนี้ตึงเกินไป วิธีนี้หย่อนเกินไป วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล บางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อม ให้เกียรติเขา เด็กๆเยาวชนเองก็อยู่ในฐานะผู้ให้ความรู้แก่คุณครู คือมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องพัฒนาตน ให้สามารถเป็นแบบอย่างเป็นที่น่าเชื่อถือของพวกเขาได้ ดังนั้นครูที่ดีต้องเป็นผู้ที่มองว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรจากลูกศิษย์ :DhammaVolunteer

 

 

=================================================================================

คัดลอกจากบทความของ คุณหลินสูฉง ครูใหญ่โรงเรียนประถมฉือจี้สาขาไถหนัน

ท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยีนปรารภไว้ว่า:

1 สิ่งที่เราสามารถคงเหลือไว้กับโลกใบนี้ มิใช่วัดด้วยความมากน้อยของสิ่งที่เราครอบครอง แต่วัดด้วยความมากน้อยของสิ่งที่เราอุทิศให้ต่างหาก

2 การศึกษาเป็นสิทธิของเด็กที่จะได้รับ เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะมอบให้ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครูที่จะสอนสั่ง เป็นสิ่งที่ครูและผู้ปกครองต้องหลอมใจร่วมกัน เพื่อทำให้เด็กๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

3 การศึกษาเป็นภาระกิจของความซาบซึ้งใจ ต้องทำให้ผู้ปกครองรู้สึกซาบซึ้งใจ ต้องทำให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจ การศึกษาจึงจะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น

4 การศึกษา คือ การมอบความรักในวันนี้ เพื่อจุดประกายส่องสว่างให้กับอนาคตของเด็กๆในวันหน้า เป็นการจุดประทีปส่องสว่าง หาใช่การอุดรูรั่วไม่

5 หวังว่าเด็กๆ ที่อยู่ใต้การบ่มเพาะจริยธรรมของฉือจี้ จะมีทั้งความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาชีพและกอปรด้วยคุณธรรม ใจกว้างสง่าผ่าเผย

ความรักของครู สามารถสรรค์สร้างเด็กให้ดีได้

6 คุณลักษณะพิเศษของครูที่ดี คือนอกจากตัวเองจะรักนักเรียนแล้ว ก็ยังเป็นที่รักของนักเรียนด้วย

ครูที่นักเรียนชื่นชอบ ควรมีีลักษณะดังนี้:

 

 • รอบรู้ในวิชาที่สอน
 • มีวิธีการสอนที่ดี 

 

มีบุคลิคที่ดีได้แก่ เป็นคนเอาจริงเอาจัง มีอารมณ์ขัน สดใสร่าเริง สง่างามหนักแน่นและมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

คำพูดห้าประเภทที่ คุณครูที่ดีพูดอยู่บ่อยๆ

 

 • คำชมเชย
 • คำพูดแสดงความห่วงใย
 • คำอวยพร
 • คำขอโทษ
 • คำขอบคุณ 
7 ผู้ที่ผลักดันขับเคลื่อนการศึกษา ต้องรู้จักเตือนสติตนเองก่อน หากในชีวิตประจำวัน เรารู้จักที่จะเตือนสติตนเองอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมก็จะเป็นไปตามทำนองคลองธรรม สิ่งที่ตนพูดเอ่ยย่อมที่จะสามารถซึมลึกเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นได้

8 ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นั้น หากตนเองมีความประพฤติที่ปราศจากความกตัญญูกตเวทีแล้ว ในสายตาของลูกศิษย์ นอกจากจะไม่ให้ความเคารพนับถือแล้ว ยังจะถูกดูหมิ่นดูแคลนอีกด้วย

9 ครูที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย จะทำให้นักเรียนไม่สามารถมองครูโดยปราศจากความคิดเป็นอื่น นอกจากมองครูด้วยจิตใจที่เคารพนับถือ

10 "พูดให้เด็กๆฟัง กระทำให้เขาดู แล้วให้เขาลงมือปฎิบัติ เสริมด้วยคำชมเชยที่ให้กำลังใจ" เป็นแนวทางสี่ประการของการสอนการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็กๆ จะได้อาศัยใช้เป็นต้นแบบหลักในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

11 หากอยากให้นักเรียนรู้จักมีมารยาท ก็ต้องสอน ดังเช่น ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่รู้จักทักทายผู้อื่นก่อนถือเป็นการสอนด้วยการปฎิบัติจริงให้นักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง

12 หากคุณครูพูดกับเด็กด้วยความเย็นชา หรือหัวเราะเยาะเย้ยและไม่ยอมรับในตัวเด็ก การกระทำทั้้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเขาอย่างรุนแรง หากเป็นเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดี ยังไม่มีสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จให้ภาคภูมิใจ พฤติกรรมของเขาก็อาจจะค่อยๆ เกิดความผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องได้

13 คุณครูที่จริงจังและมีความรับผิดชอบ กวดขันอยากให้นักเรียนได้ดีดั่งใจในเวลาที่จำกัด อาจดูเหมือนว่าเป็นคุณครูที่มีประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้งอาจจะกลายเป็นคุณครูผู้โหดร้ายในสายตาของนักเรียนที่เรียนไม่เก่ง 

14 เด็กเปรียบเสมือน "ดินเหนียวที่ยังอ่อนนุ่มอยู่" ไม่ใช่ "เครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นรูปแล้ว" ขอเพียงให้เรามีความอดทน มีใจรัก ก็จะสามารถปั้นเขาให้เป็นผลงานชิ้นเอกของโลกได้! ในทางกลับกัน หากเด็กไม่ได้รับการยอมรับ ถูกดูถูกอยู่เสมอ ยิ่งไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ก็มีโอกาสเป็นไปได้มากทีเดียวที่เด็กจะเปลี่ยนจาก "เด็กดี" กลายเป็น "เด็กไม่ดี" หรือแย่กว่านั้นอาจกลายเป็น "อาชญากร"ไปเลยก็ได้

15 ให้โอกาสแก่เด็ก ให้พื้นที่ว่างแก่เขา แล้วคอยช่วยเหลือให้เขาได้ลองปฎิบัติ อย่ามัวแต่พร่ำสอนเขาอย่างเดียว

16 เด็กแต่ละคนเปรียบได้กับงานศิลปะชิ้นหนึ่ง งานซ่อมแซมย่อมยากลำบากกว่างานที่สรรค์สร้างขึ้นมาใหม่ เด็กแต่ละคนเปรียบได้กับเพลงบทหนึ่ง อย่าปล่อยให้เพลงบรรเลงผิดทำนองไป

17 คุณครูที่มีความสุข จึงจะสามารถทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนได้

18 นักข่าวสัมภาษณ์คุณครูของ "นักเรียนดีเด่น" ว่า "คุณครูมีวิธีการสอนนักเรียนอย่างไร?" คุณครูตอบเพียงว่า "ดิฉันก็แค่รักในตัวเขาเท่านั้นเอง"

19 จิตใจของเด็กนั้นใสซื่อบริสุทธิ์และน่ารัก เพียงมอบความโอบอ้อมอารีย์และให้เกียรติแก่เขา เขาก็จะรักเรามากเป็นธรรมดา

20 หากมีบรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้งกัน การให้คำชมจะเปรียบดั่งสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิที่พัดผ่านเข้ามาในบรรยากาศนั้น คำชมจึงเปรียบดั่งมุกมณีของคำพูด การให้เกียรติแก่เด็กๆ จะทำให้พวกขามีความรู้สึก มีความเชื่อมั่นและรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้น


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

 

21 คุณครูที่ประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับที่ทำให้เป็นที่รัก นั่นก็คือ มักจะพูดกับนักเรียนว่า "สุดยอด!"

22 เมื่อนักเรียนได้กระทำในสิ่งที่ดี การลูบหัว คือ "การชื่นชม" เปรียบได้กับการมอบรางวัลให้ และเมื่อนักเรียนพบกับความล้มเหลวผิดหวัง การลูบหัว คือ "การปลอบประโลม" เปรียบได้กับการมอบกำลังใจ

23 "โชคดีที่มีเธออยู่" เป็นคำพูดที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเด็ก มีประโยชน์ในการให้กำลังใจ ซึ่งประเมินค่าไม่ได้

24 การเป็นคุณครูนั้น สิ่งที่ควรค่าแก่การอวดอ้าง มิใช่อยู่ที่การได้สอนลูกศิษย์กี่คนที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคม แต่อยู่ที่การช่วย "เด็กที่หลงผิด" ให้กลับตัวได้กี่คน เด็กเหล่านี้ไม่ควรถูกทอดทิ้ง เขาควรที่จะได้รับความเห็นใจ ได้รับการชักนำตัวเขาที่หลงทางและตื่นกลัวให้กลับคืนมา

25 เมื่ออยู่หน้าชั้นเรียน คุณครูต้องแสดงสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของตัวเองออกมาให้นักเรียนเห็น คุณครูที่อ่อนโยนจะได้รับการต้อนรับอย่างยินดีจากนักเรียน คุณครูที่เข้มงวดนักเรียนจะจดจำคิดถึงอยู่เสมอ ครูที่ตั้งอกตั้งใจสอนจะได้รับความเคารพจากนักเรียนตลอดกาล

26 เราไม่ควรใช้สายตา "ที่ไม่ยอมรับ" จ้องมองไปยังเด็กๆ ตลอดเวลา และไม่ควรใช้คำ "ตำหนิ" ที่มาจากมุมมองของตัวเองไปใช้ตัดสินในตัวเด็กอยู่เสมอ

27 คุณครูที่ใช้หัวใจทุ่มเททำงาน จะมองความผิดพลาดของเด็กๆ เป็นความผิดพลาดของตัวเอง และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆ

28 การดูแลชั้นเรียนดุจดั่งดูแลครอบครัว จะช่วยลดช่องว่างระหว่างครูกับศิษย์ และสร้างบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นให้กับเด็กๆ

29 ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาให้เห็น คือ การมีนักเรียนที่ดดดเด่นเป็นจำนวนมากนั้น ก็เนื่องมาจาก คุณครูมีทักษะการสอนอันชาญฉลาด กล่าวคือ มีการชมเชยและสนับสนุนในตัวนักเรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม

30 ภายในโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนที่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและขาดความภูมิใจในตัวเอง พฤติกรรมของเขาก็อาจจะค่อยๆ เกิดความผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องได้


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


31 การทำร้ายจิตใจของเด็กหนึ่งคน ถือเป็นการกระทำความผิดที่รุนแรง

32 ความไม่เป็นมิตร เพราะว่าเด็กรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้ง หรือการสร้างความอับอายต่อเด็กทำให้เขาซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเยาว์วัย เมื่อกระทำผิดพลาด ยังไม่รู้จักอดทนยืนหยัดขึ้นมาใหม่ จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของคุณครูที่จะเป็น "ฟูกรองรับ"ยามที่เขาผิดพลาดล้มลง

33 คุณครูสามารถที่จะเป็นดั่งมารดาผู้ให้กำเนิด ในห้วงเวลาที่เด็กต้องการ ก็ควรที่จะยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือ

34 จุดเด่นจุดดีต้องยกย่องชมเชยให้ได้ประจักษ์ จุดด้อยจุดบกพร่องหากจะตำหนิ ให้ตำหนิเพียงพอประมาณ

35 การดูแลนักเรียน ควรให้ใช้วิธี "พรมด้วยน้ำหอม อย่าสาดน้ำเย็นเข้าใส่" ให้ "พยายามหาจุดดีจุดเด่น ลดการเพ่งเล็งจุดด้อย" ศักยภาพของนักเรียนเมื่อถูกจุดประกายขึ้นมาแล้ว เขาจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

36 ผู้ที่เป็นครูควรแสดงให้เห็นถึง "ความงดงามแห่งมิตรภาพ" ให้มองอ่านลึกเข้าไปในสายตาของเด็ก รับฟังความในใจของเขา เด็กที่ใสซื่อจะถือคุณครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา หากว่าคุณครูสามารถมองเขาเหมือนเป็นจุดศูนย์รวม มองเขาเหมือนของรักที่มีค่า

37 คนเราหากได้เรียนรู้ว่า "แม้มองไม่ต้องตา แต่ก็ยังต้องแสดงความชื่นชม" "แม้ไม่ต้องใจ แต่ยังต้องพยายามมองให้พบข้อดีในตัวเขา" เมื่อใจได้เปลี่ยนมุมมอง ก็จะสามารถค้นพบคุณค่าของผู้อื่นได้

38 ตีเขา ด่าเขา ไม่สู้ทำความเข้าใจในตัวเขา "ไม่ตีมือเขา แต่ให้จูงมือเขา" เป็นหลักการที่ถือเป็นข้อคิดเตือนใจ

39 การตีด่าหรือข่มขู่ ไม่สามารถทำให้เด็กเปลี่ยนมาดีได้อย่างแท้จริง การใช้คำพูดที่รุนแรงก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว ไม่มีเด็กคนใดอดทนรับได้

40 ไม่มีเด็กคนใดยอมรับว่า คนที่ "ตีเขา ด่าเขา" เป็นคนที่รักเขา

41 คุณครูและผู้ปกครอง หากไม่วิเคราะห์ให้ละเอียดถึงสาเหตุที่เด็กกระทำความผิด เอาแต่กดดันเด็กด้วยการตีด่าเขา จะมีโอกาสง่ายที่จะเข้าใจเด็กผิด และกลายเป็นฆาตกรในมุมมองของเด็ก ในระหว่างที่เขากำลังเติบโต 

 

 


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px


screen size 1024x768 px
screen size 800x600 px

 

 =======================================================

 


โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ - ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
บรรยายไทย 
ความยาย 10:45 นาที

ขอบคุณ  http://tzuchi.bloggang.com/ฉือจี้: การศีกษาระดับประถม - ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

การศึกษาระดับประถม
เสียงบรรยาย: สมณะเดิมแท้ ชาวหินฟ้า
ความยาย 19:50 นาที

 

ขอบคุณ  http://tzuchi.bloggang.com/


 


ฉือจี้: การศีกษาระดับมัธยม - ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

การศึกษาระดับมัธยม
เสียงบรรยาย: สมณะเดิมแท้ ชาวหินฟ้า
ความยาย 15:52 นาที

ขอบคุณ  http://tzuchi.bloggang.com/


ตาสว่าง : พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่สร้างมนุษย์ให้เป็นคนดี กับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาใส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ( 2008-11-12 )

 

หมายเลขบันทึก: 295719เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2009 13:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 20:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (6)

แอบดูไปในประวัติท่านลึกลับ             แต่พอจับความได้ในสื่อสาร

ท่านคือพุทธคนดีที่ก่อการ                 อยากสืบสานพระพุทธศาสนาห้าพันปี

เห็นประวัติศาสตร์ศาสนาน่าเป็นห่วง   สีทั้งปวงเขียว-ฟ้าอะไรนี่

ยึดครองโลกโยกใช้หลายวิธี              ต่างเพิ่มสีเขียว-ฟ้าผ่าการเมือง

สีเขียว-ฟ้าร่วมกันดันแดงหลุด             สีแดงพุทธหลุดวิชาแผ่ผ้าเหลือง                 กระทรวงศึกษาบ้าไปให้ขัดเคือง         เป็นหัวเมืองที่ถูกตีบี้ทำลาย

หน้าที่หาย-ศีลธรรมไกลไม่บังคับ        ถูกเขาจับขึงพืดยึดเมืองได้

ความอ่อนแอค่อยแผ่ไปทั้งพุทธ-ไทย    นี่ยังไงคือจุดหมายหลายสีปอง

หากประมาทอาจสายไม่สำนึก               เขียว-ฟ้าลึกพุทธ-ชาติอาจหม่นหมอง    สถาบันกษัตริย์ช้ำน้ำตานอง                  น่าสยองสามสถาบันอาจสิ้นไป

ถึงเวลาต้องรู้ทันปัญหาใหญ่                  ทางสุดท้ายต้องลุกมาพาช้างไส

พระเจ้าตากฝากพุทธศาสนาคู่ฟ้าไทย   พุทธทุกสายต้องสมัครรักสามัคคี

มิเช่นนั้นคงถึงวันพลันสิ้นชาติ              พุทธศาสน์-กษัตริย์ผลัดวิถี                         

อัฟกา-อินโดโชว์เรื่องมี                        อย่าแบ่งสีพุทธไทยใจเดียวกัน

 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมกัน

เลยได้ตามมาชื่นชมจิตใจของความเป็นครูค่ะ

๑) เข้ามาอ่านครับ อ่านอย่างละเมืยดละไม

๒) ผมเคารพท่านอาจองมากครับ

๓) ได้รับของแถมที่สุดวิเศษ จากท่านพี่วิโรจน์

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ

 • ขอบพระคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยมเยียนครูอิงที่ "ลานร้อยรักภาษาไทย"
 • ขอบพระคุณสำหรับข้อความที่บันทึกไว้ในบันทึกของท่านวิโรจน์
 • ทำให้คนบ้านนอก ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องของการเมือง ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
 • จะพยายามหาเวลามาอ่านบันทึกของท่านย้อนหลัง เพื่อการเรียนรู้ค่ะ

ตอบ Man in Flame เรื่อง ใครทำลายชาติ

สาธุ.Man in Flame เต็มครบถ้วน    ทั้งหมดล้วนเป็นความจริงสิ่งที่เห็น

อปริหานิยธรรมความชัดเจน            เดี๋ยวนี้เป็นอดไปหาน่าระทม

เจ็ดข้อธรรมหายไปแทบไม่เหลือ      คนทำเพื่อกิเลสเหตุขื่นขม

ทั้งกลุ่มศาสน์ลัทธิพวกนิยม              ทำไม่สมที่เป็นพุทธสุดบรรยาย

เก่งตั้งกลุ่มตั้งฝ่ายให้แตกแยก          ถูกเขาแทรกยุทธศาสตร์การสลาย

องค์กรพุทธต่างลัทธิมีมากมาย         เพราะต่างฝ่ายเชื่อมั่นทางฉันดี

การยอมรับการให้เกียรติถูกเหยียดหยัน  จึงเป็นแรงผลักดันหั่นเป็นสี

เมื่อสมณะแบ่งแยกกันถือฉันดี            ถึงการณ์ที่นั่งร้านนั้นผุพัง

การก่อสร้างตึกใหญ่ไทยมั่นคง           ค่อยพังลงชาติ-กษัตริย์พลันโยกไหว

แผนที่หนึ่งสองสามตามเร็วไว             แยกคนไทยให้เป็นข้างอย่างทุกวัน

เมื่อนั่งร้านนั้นโคลงหลงปั่นป่วน           ผู้ชักชวนทำความดีต่างหนีหัน

พลเมืองถูกแบ่งแยกให้แตกกัน            ไม่เท่าทันปัญญาชนล้นอัตตา

ข้าก็แน่ข้าก็ใหญ่ข้าไม่สน                    จุดเริ่มต้นคนหมู่มากสร้างปัญหา

พุทธศาสน์อ่อนแอแพ้มายา                  สิ่งตามมาชาติถูกบั่นปั่นหัวตี

ยกสถาบันขึ้นมาว่าข้างถูก                   เข้าแผนผูกดึงสถาบันนั้นถือสี

ถอดรหัสคัดตรองดูจักรู้ดี                     แล้วแบ่งสีทำไมให้ล่มจม

เริ่มจากศาสน์ได้ไหมให้สมาน              เริ่มก่อการมัดหัวใจให้เหมาะสม                

รวมเป็นหนึ่งตัวอย่างทางเกลียวกลม    ขอชื่นชมพุทธประสานมัดหนึ่งใจ

อีกด้านหนึ่งคนไทยเริ่มไร้สี                  ยื่นไมตรีให้กันหยุดหวั่นไหว   

เริ่มประสานจับมือกันอย่างมั่นใจ           เราคนไทยใจเดียวกันชาติมั่นคง

                                         จาก  be 5000

สวัสดีค่ะ

เห็นรูปดร. กับเด็กๆๆแล้ว มีความสุขมากๆๆๆ ขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท