สวัสดี ครับ/ค่ะ   ^___^ <h4 style="margin: auto 0cm; text-align: center;"> วันนี้เราจะบอกบอกสูตรการทำอาหารหมักสำหรับหมูหลุม กัน</h4> <h4 style="margin: auto 0cm;">                              </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                    อาหารสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมนั้นเราจะใช้ ผลไม้ และพืชสีเขียวต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ เพราะเราจะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยง</h4> <h4 style="margin: auto 0cm;"> ต่อไปจะเป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการทำอาหาร จะได้แก่</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก</h4> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 2. ผลไม้หรือพืช ผักสีเขียวต่าง ๆ</h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 3. น้ำตาลทรายแดง</h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 4. เกลือเม็ด</h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">  </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> >> อัตราส่วน…               </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">             เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว  100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม </h5> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> ต่อไปจะเป็นขั้นตอน และวิธีในการทำซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำแบบง่ายๆ</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> 1.   เราจะหั่นผลไม้หรือพืชผักสีเขียวต่าง ๆ ที่เรามี ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร  </h4> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> 2.   นำผลไม้หรือพืชสีเขียวที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถัง หรือถุงดำ  ที่เราได้เตรียมไว้ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> 3.   ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและให้พื้นผิวเรียบ  </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> 4.   โรยน้ำตาลทรายแดงให้ทั่ว  </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> 5.   โรยเกลือเม็ดทับหน้าอีกครั้ง ให้ทั่ว </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> 6.   ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์อันเก่าที่เราไม่ได้ใช้</h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> หลังจากนั้นเราก็หมักทิ้งไว้ 8-12 วันหากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;">    </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> เราได้มีภาพการทำอาหารหมัก มาให้ดูด้วย ^___^ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"> ต้องหั่น ให้เป็นชิ้น เล็กๆ เพื่อเราจะต้องนำไปหมัก </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;">   </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;">     รูปนี้ผักเยอะมาก… ^^ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: left;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;">  ทำการหมัก เป็นที่เรียบร้อย… อิอิ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: center;"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;">       เราจะเห็นว่าการทำอาหารหมักนั้น ทำได้ไม่ยาก แถมยังช่วย ประหยัดต้นทุน ค่าอาหารอีกด้วยการใช้สามารถใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการได้ เช่น </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> อาหารหมัก 80 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 20 กิโลกรัม หรือ </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ  30 กิโลกรัม แล้วแต่ที่เราจะกำหนด </h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"> </h5> <p style="text-align: center;"></p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">  </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">  </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;">  </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> หากครัยมีข้อสงสัยในการทำอาหารหมัก สามารถเม้นถามเราได้  ^^ </h4>