วันพรุ่งนี้เดินทางไปอบรมที่เชียงใหม่ตื่นเต้นจัง แต่มีพี่ที่ทำด้านพัสดุไปด้วยกัน อบรมเรื่องการเงินและพัสดุวันที่ 20 - 21 พ.ค.49 แล้วถ้าอบรมเสร็จจะกลับมาเล่าเรื่องที่ไปอบรมมาว่ามีเรื่องใหม่ๆๆ อะไรบ้างนะค่ะ