เกริ่น ๆ  กันไว้หลายครั้งว่า   จะมีบล็อกของหน่วยวิจัย  วันนี้วันที่  18  พ.ค. 2548  ได้ฤกษ์งามยามดี  ได้คุณอำนวย  (น้องบี)  ที่มาช่วยเหลือและแนะนำการทำบล็อค  (อย่างใจเย็น)  แก่คนอยากมีบล็อค  จึงขอขอบคุณน้องบีไว้  ณ  โอกาสนี้  พรุ่งนี้คิดว่าคงจะมีอะไรดี ๆ   ที่จะได้มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก.....