จากบันทึกเรื่องวิทยุชุมชนhttp://www.gotoknow.org/archive/2006/05/16/10/24/45/e28848#comments

ผู้เขียนได้เขียนถึง QSL Card ซึ่งสำหรับการสื่อสารทางเดียว เช่น วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ QSL Card ก็จะหมายถึง บัตร (Card) ยืนยันผลการรับฟังหรือรับชม ซึ่งทางสถานีจะส่งให้กับผู้ฟังรายการที่ส่งรายงานผลการรับฟังกลับมายังสถานี ตามกติกาหรือรูปแบบการรายงานตามทางสถานีกำหนด

ส่วนการสื่อสารสองทางเช่น วิทยุสมัครเล่น QSL Card ก็จะหมายถึง บัตร (Card) ยืนยันผลการติดต่อสื่อสาร ว่าได้มีการติดต่อกันแล้วเมื่อวันที่ และ เวลาเท่าไร สัญญาณชัดเจนเพียงใดความแรงของสัญญารเป็นอย่างไร (http://en.wikipedia.org/wiki/QSL_card)

ซึ่งบัตร (QSL Card) นี้เป็นสิ่งสะสมอย่างหนึ่งของผู้ที่อยู่ในวงการวิทยุ เช่น นักฟังวิทยุคลื่นสั้น (Short Wave Listener) นักฟังวิทยุคลื่นกลาง (Medium Wave Listener) หรือนักวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur)  มักนิยมสะสมและเอาไว้อวดกันในหมู่ผู้ที่มีงานอดิเรกเหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการเก็บไว้รับรางวัล (Award) ต่างๆ เช่น สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่สามารถติดต่อได้ครบ 100 ประเทศ ก็จะเอา QSL Card ไปขอรับรางวัล DXCC ได้ ซึ่งผู้เขียนจะหาโอกาสเขียนในโอกาสต่อไป

เชิญชมภาพ QSL Card สวยๆได้จาก

ภาพตัวอย่างครับ

สถานีถ่ายทอดวิทยุ BBC ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรยืนยันผลการรับฟังสถานีถ่ายทอดวิทยุ BBC ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรยืนยันผลการรับฟังสถานีถ่ายทอดวิทยุ VOA ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรยืนยันผลการรับฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

บัตรยืนยันผลการรับชมโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์

( ขอบคุณภาพสวยๆ จาก http://www.antique-corner.com/SWLQSL/ )

สำหรับผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก