เนื่องจากมีประสบการณ์จากการทำงานพัสดุมานาน (ไม่อยากบอกเลยว่ากี่ปี....ทายเอา ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะแล้ว) มีเรื่องต้องพูดต้องบอกกันแล้ว บอกกันอีก ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัสดุฯสำคัญๆที่มักจะไม่มีใครนึกถึง ถ้าไม่เกิดปัญหา อยากจะเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกและเก็บรวบรวมไว้ในที่ซึ่งใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหาได้จากตำราที่ไหนๆ แต่ไม่อยากให้สูญหายไปกับกาลเวลา

วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเริ่มเปิดเวทีนี้ให้ตัวเอง หวังว่าจะเป็นที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆจากสิ่งที่ได้สะสมมานาน จะมาใส่เรื่องโน้นเรื่องนี้ วันละนิดละหน่อย ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน