มีผู้เข้าร่วมการอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า รุ่นที่ 4 คือคุณศุภกรณ์ ภัทรพณิชย์ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้เริ่มต้นที่จะศึกษาข้อมูลจากหนังสือและวิดีโอเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า ไปศึกษาเองก่อนในเบื้องต้น ซึ่งก็สามารถเลี้ยงได้บ้างเล็กน้อย จากนั้นก็ได้ทดลองเอาไรน้ำนางฟ้าไปเลี้ยงปลาหมอสีโดยเริ่มให้ในปริมาณ 10 ตัวต่อวัน ปรากฎว่าปลากินไรน้ำเร็วมากและมีสีเด่นชัดมากกว่าตัวที่ไม่ได้กิน แต่การขึ้นสีไม่มากนักเนื่องจากให้ไรน้ำในปริมาณน้อยเกินไป หลังจากนั้นได้เข้ารับการอบรมจากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุตก์ และได้มีการโอกาสไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของคุณลุงสุวิน นะวะชีระ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

คุณศุภกรณ์ ได้ส่งอีเมลล์มาบอกเราว่า "ฟักออกมาแล้วครับ ไรน้ำนางฟ้าจากบ่อดินคุณลุงสุวิน หลังแช่น้ำไว้อยู่ประมาณ 4 วัน ผมได้เก็บดินจากบ่อ มา 3 จุด ปรากฏว่า ทุกจุด มีไข่ทั้งหมดครับ ผมได้แยกฟักทั้งหมด 3 อ่างฟักดินที่ก้นบ่อ ที่ใกล้หลุม จะมีตัวน้อย แล้วขยับขึ้นมาตรงเกือบจะถึงขอบบ่อปริมาณไม่ต่างกันเท่านไร แต่ดินที่ถูกลากขึ้นไปไว้ที่ขอบบ่อปริมาณมากที่สุดครับ และทุกอ่างตัวไรน้ำ แข็งแรงดีครับ ขณะนี้ ตัวโตประมาณ 4 มิลฯ แล้วครับ" ดีใจด้วยกับคุณศุภกรณ์ที่ตั้งใจที่จะเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า หวังว่าจะได้รับข่าวคราวจากคนอื่นๆ ที่ได้เคยผ่านการอบรมกับเรามากขึ้น