บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การรายงานผลการรับฟังวิทยุ