ศรีตรังเบิกบาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ศรีตรัง

แบบเขียนโครงการ สำนักงาน กศน. ตรัง ปี 53


เขียนโครงการดี..งานก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว

  วันที่29  สิงหาคม 2552 พวกเรากลับจากประชุมการเขียนผลงานทางวิชาการ ก็มีโน้ตสั้น ๆ  ของหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ฯ อ.อุมาภรณ์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนแผนปี  53  แต่ปรากฎว่าต้องใช้โปรแกรมวินรา ซึ่งในเครื่องของตัวเองยังไม่ได้ใส่โปรแกรมนี้..ก็เลยต้องขอช่วยให้อ. อุมาภรณ์ส่งทาง อีเมลล์ มาให้ การเขียนแผนดีก็ทำให้งานสำเร็จไปกว่าครึ่ง..เพราะจะส่งผลถึงระบบการทำงาน การติกตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมศ. หรือบริษัทประเมิน PMQA

   สำหรับแบบเขียนโครงการ ปี 53  ของสำนักงาน กศน. จะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ  13 หัวข้อ คือ

      1. ชื่อโครงการ                                                     7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

      2.หลักการและเหตุผล                                              8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

      3.วัตถุประสงค์                                                      9. เครือข่าย

      4.เป้าหมาย                                                          10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

      5.วิธีดำเนินการ( กิจกรรมหลัก/วัตถุประสงค์/                 11.  ผลลัพธ์ (Outcome)

                                                                                                                                                                                    

        กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายคือ out put ย่อยๆ/พื้นที่ดำเนิน  

         การ/ระยะเวลา  และงบประมาณ ) โดยหัวข้อนี้ทำในรูปตาราง 

      6. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ                             12. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

                                                                                   (ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ )

                       13.  การติดตามและประเมินโครงการ....

คำอธิบาย/รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายแผนงานจ้า ...ส่งภายในวันที่ 3  กันยายน  2552 

หมายเลขบันทึก: 293188เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2009 01:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 01:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี